เพิ่มเงินผู้พิการ

วิธีแก้ไขสำหรับผุ้พิการเงินไม่เข้ามาหลายเดือนแล้ว

กลุ่มเปราะบาง

เงินผู้พิการเข้าวันไหน บางคนไม่ได้รับมาหลายเดือนแล้ว

ผู้พิการที่เงินไม่เข้ามาหลายเดือนแล้ว แนะนำให้รีบแก้ไขเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ปกติจะได้รับเงินผู้พิการ 800-1,000 บาท