สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 ก.พ. รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ปกติ

แชร์

ส่งไลน์

สิทธิผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท โอนเข้าวงเงิน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับ 6 สิทธิประโยชน์
เช็คสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

เดือนกุมภาพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับสิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินที่ได้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 1. รูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาท
 2. รูดซื้อสินค้า โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท **
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 4. ส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
  -ค่าโดยสาร บขส. 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ รับสิทธิอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มตามรูป

👍 วิธีแก้ไขเมื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย / ชำรุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินที่ได้คืนในวันที่ 18 เป็นสิทธิที่ได้รับเมื่อเดือน มกราคม 2565 (และสิทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับเงินคืนในเดือน มีนาคม 2565)

 1. เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน
 2. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนต้องเป็นผู้ชำระเงินเอง

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการรับเงินเพิ่ม 200 บาท

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

อื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

** สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นอยา่งต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้

กรมบัญชีกลางแจ้งสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่ม 200 บาท
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด รับเงินเบี้ยความพิการ 200 บาท

สอบถามเกียวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคชเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด update app rabbitcash

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช app rabbit cash เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 2.0

วิธีอัปเดตแอปแรบบิทแคช เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเพื่อสมัครสินเชื่อแรบบิทแคชวงเงินอนุมัติสินเชื่อ 3,000 – 100,000 บาท ไม่เช็คบูโร สมัครผ่านแอป rabbitcash

วิธีสมัครสินเชื่อคนดีผ่านแอปมันี่ฮับ วงเงิน 50,000 โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครมันนี่ฮับ สินเชื่อออนไลน์ยืมเงินด่วน 30 นาที โอนเงินเข้าบัญชี

วิธีสมัครสินเชื่อออนไลน์ ขั้นตอนสมัครมันนี่ฮับ แอพเงินกู้ออนไลน์ถูกกฎหมาย moneyhub วงเงินกู้ 50,000 บาท ยืมเงินผ่านแอป money hub

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท