วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 ก.พ. รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท ปกติ

สิทธิผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 22 กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท โอนเข้าวงเงิน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยได้

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับ 6 สิทธิประโยชน์
เช็คสิทธิประโยชน์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

เดือนกุมภาพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดรับสิทธิอะไรบ้าง

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วงเงินที่ได้ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป

 1. รูดซื้อสินค้า 200 / 300 บาท
 2. รูดซื้อสินค้า โครงการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท **
 3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 4. ส่วนลดค่าเดินทาง 500 บาท
  -ค่าโดยสาร บขส. 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท
  -ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาท (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ รับสิทธิอะไรบ้าง
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่มตามรูป

👍 วิธีแก้ไขเมื่อทำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หาย / ชำรุด

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565

เงินที่ได้คืนในวันที่ 18 เป็นสิทธิที่ได้รับเมื่อเดือน มกราคม 2565 (และสิทธิในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 จะได้รับเงินคืนในเดือน มีนาคม 2565)

 1. เงินคืนค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือน
 2. เงินคืนค่าน้ำประปา สูงสุดไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือน

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนต้องเป็นผู้ชำระเงินเอง

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาท

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาสูงสุด 100 บาท

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

 1. เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน
เพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผู้พิการรับเงินเพิ่ม 200 บาท

*สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ

อื่นๆ เกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือ โครงการเพิ่มกำลังซื้อ

** สำหรับโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 แก่กลุ่มที่มีความเปราะบางทางด้านรายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สิน และผู้ต้องการความช่วยเหลือ ตลอดจนรักษาแรงกระตุ้นทางเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายภาคครัวเรือนและฟื้นฟูเศรษฐกิจให้เป็นอยา่งต่อเนื่องในช่วงต้นปี 2565 ทั้งนี้

กรมบัญชีกลางแจ้งสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด กุมภาพันธ์ 2565 รับเงินเพิ่ม 200 บาท
สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด รับเงินเบี้ยความพิการ 200 บาท

สอบถามเกียวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ไหน?

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป