ประกันรายได้ชาวสวนยาง เร่งจ่ายเงินไม่เกิน 30 ก.ย. นี้

อัปเดต :

สรุปข่าวจาก ครม. เมื่อ 18 สิงหาคม 63 ประกันรายได้ชาวสวนยาง

ประกันรายได้ชาวสวนยาง
เกษตรกรชาวสวนยางเตรียมรับเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง

จากเพจการยางแห่งประเทศไทย RAOT เปิดเผยว่า

วันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมาทางคณรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณให้เกษตรกรกลุ่มผู้ปลูกยางในระยะที่ 1 โดยจะเริ่มจ่ายทันที ที่ได้รับงบประมาณ

ทางด้านนายณกรณ์ ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย ย้ำอีกครั้งว่าทาง ครม. ได้อนุมัติงบประมาณให้แล้ว 2,400 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้กับเกษตรกรชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการตวรจสอบสิทธิ์ให้จนครบ

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

โดยในปีที่ผ่านมา วันที่ 1 พ.ย. 2562 – ปัจจุบัน ได้จ่ายเงินให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ของโครงการ

ท่านผู้ว่าการยาง ให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่า หลังจาก(18 ส.ค.) ครม. อนุมัติวงเงิน  2,400 ล้านบาท เมื่อได้รับงบประมาณแล้ว จะเข้าสู่ขั้นตอนการจ่ายเงินให้ โดย ธกส. อาจจะใช้เวลาหลายวันทำการ

วิธีตรวจสอบสิทธิ์/สถานะ

  1. เข้าเว็บไซต์ www.rubber.co.th หรือ กดตรวจสอบสิทธิ์
  2. ให้กดเลือก “บุคคลธรรมดา”
  3. เลือกโครงการ “ตรวจสอบ ประกันรายได้ ระยะที่ 1”

    ตรวจสอบสิทธิ์ของชาวสวนยางพารา
    ตรวจสอบสิทธิ์ของชาวสวนยางพารา
  4. ป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชน

*หมายเหตุ กำลังปรับปรุงระบบ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร : 02 433 2222 ต่อ 243 – 245

ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/326Q1Pk

cr. การยางแห่งประเทศไทย

เรื่องที่เกี่ยวข้อง