เยียวยาเกษตรกร รอบ 3 โอนแล้ว 5,000 บาท

อัปเดต :

เยียวยาเกษตรกร พร้อมโอน 5 พันบาทให้รอบที่ 3

รับรอบสุดท้าย เยียวยาเกษตรกร
รับรอบสุดท้าย เยียวยาเกษตรกร

เช้านี้รอบ 3 ต่างธนาคารเงินเข้าเพียบ คงเหลือ 6,734 ราย

กลุ่มเยียวยาเกษตรกร

ในกลุ่มต่างๆ ก็ได้มีรายงานเกี่ยวกับการโอนเงินจากมาตรการเยียวยา เกษตรกรรอบสุดท้าย โดยเริ่มจาก

✔ อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

✔ เพิ่มเงินเดือนให้ อสม. เป็น 1,500 บาท

ความคืบหน้าจากการประชุม ครม. 29 ก.ค.

โดย ธกส. ตั้งเป้าโอนเงินเยียวยาให้ครบทุกคนภายในกลางเดือน สิงหาคม แบ่งเป็น

จากมาตรการเยียวยา เกษตรกร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ค. ถึงวันนี้

โดยจะมีการพิจารณาเกษตรกรที่ลงทะเบียนการเพราะปลูก 1 พ.ค. – 30 มิ.ย. มีจำนวนประมาณ 74,131 คน โดยทาง ธกส. ชี้แจ้งว่า จะได้รับเงินเยียวยาประมาณไม่เกินกลางเดือนสิงหาคม (ข่าวไทยรัฐ, คุณอนุวัต จัดให้ ยืนยัน)

โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่

  1. ผ่านเว็บไซต์ https://www.moac.go.th/
  2. สำนักงานเกษตรอำเภอ และจังหวัด
  3. สำนักงานประมงอำเภอ และจังหวัด
  4. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และจังหวัด
  5. สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศุนย์เครือข่ายใกล้บ้าน
  6. เขตบริหารอ้อย และน้ำตาลทราย 1-8 และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4
  7. สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด
  8. สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัด
  9. การยางแห่งประเทศไทย (จังหวัด/สาขา)

ขอบคุณข้อมูลจากกลุ่ม ข่าวสารมาตรการเยียวยา 5,000 เกษตรกร

เรื่องที่เกี่ยวข้อง