register-batkhonjon-2564

ความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

เปิดความคืบหน้าลงทะเบียนบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี 2564