เราชนะเงินเข้าวันไหนล่าสุดกลุ่มแอปเป๋าตังเข้าแล้ว 1000 บาท

อัปเดต :

โครงการเราชนะวันนี้โอนแล้ว 1,000 บาทสำหรับกลุ่มผู้ได้รับสิทธิใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตังท่านจะใช้สิทธิได้ในเวลา 6.00 -23.00 น. สะสมวงเงินใช้จ่ายก่อน 30 มิ.ย. 64 และจะได้รับวงเงินเราชนะอีกงวด 27 พ.ค. 64

เราชนะเงินเข้าวันไหนบ้าง?

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะที่ขึ้นสถานะว่า “ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ” ท่านมีสิทธิได้รับวงเงินสิทธิเราชนะตลอดระยะเวลาโครงการฯ ผ่านแอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ทุกๆ วันพฤหัสบดีของแต่ละสัปดาห์ เริ่มใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 2564 เวลา 06.00น. เป็นต้นไป (สามารสะสมใช้ได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 2564)

ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ตารางโอนเงินเราชนะ

👍 วิธีตรวจสอบยอดเงินเราชนะผ่านบัตรคนจน

👍 สรุปวันโอนเงินเราชนะทุกกลุ่ม 9000 บาท

 

ตารางโอนเงินโครงการเราชนะ หรือตารางรับวงเงินโครงการเราชนะล่าสุด
เราชนะเงินเข้าวันไหนดูได้จากในตาราง

เราชนะเงินเข้าวันไหนดูได้จากในตารางหมายเหตุ :

เราชนะได้ 9,000 บาทจริงไหม?

โครงการเราชนะเฟส 1 ให้วงเงินใช้จ่าย 7,000 บาท และมาเพิ่มเงินเราชนะเฟส 2 ให้เพิ่มมาอีก 2,000 บาท รวมแล้วท่านจะได้รับวงเงินโครงการเราชนะทั้งสิ้น 9,000 บาท

สนับสนุนวงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 9,000 บาท
รัฐบาลสนับสนุนวงเงินเราชนะเพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพสูงสุด 9000 บาท

วิธีตรวจสอบยอดเงินโครงการเราชนะล่าสุด

  1. เข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  2. กดที่ป้าย ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ
  3. ป้อนเลขบัตรประชาชน ชื่อ วันเดือนปีเกิด กดปุ่มตรวจสอบสิทธิ
  4. ระบบจะแจ้งตารางวงเงินสิทธิในโครงการเราชนะให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บเราชนะ

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์ www.เราชนะ.com หรือในแอปเป๋าตังเพื่อตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะ

ขั้นตอนที่ 2 กดปุ่ม ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์

เมื่อเข้าหน้าแรกแล้วจะมีเมนูให้ท่านเลือกอยู่ 3 ปุ่ม หากท่านต้องการตรวจสอบสิทธิเราชนะท่านสามารถกดที่ปุ่มสีน้ำเงินเข้ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

กดตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะรอบ 2 วงเงิน 9000 บาท
กดตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะที่ปุ่ม ตรวตสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนข้อมูลของท่าน

ให้ท่านป้อนข้อมูลส่วนตัวของท่านให้ถูกต้องและครบถ้วน

ตรวจสอบสิทธิโครงการเราชนะรอบ 2 วงเงิน 9000 บาท
ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิเราชนะ 2

ขั้นตอนที่ 4 ดูข้อมูลตารางโอนเงินเราชนะ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิ ท่านได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ เราชนะ (กลุ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง) จะมีตารางขึ้นแบบในรูป สถานะได้รับแล้ว คือ วงเงินโอนเข้าแอปเป๋าตังแล้ว และสถานะ – ขีด คือรอยอดเงินเข้า

เราชนะรอบ 2เงินเข้าวันไหน?

สรุปตารางรับเงินโครงการเราชนะล่าสุด พฤษภาคม 2564
ตารางรับเงินโครงการเราชนะ 9000 บาท สรุปได้ตามตาราง

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง