เราชนะโอนเงินวันไหน เช็คเลย กลุ่มไหนได้ 2000 บาท

ครม. เพิ่มเงินเข้าโครงการเราชนะให้ผู้ได้สิทธิในโครงการ 32.6 ล้านคนรับทุกคน 2000 บาท พร้อมมีมติขยายระยะเวลาโครงการออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยโครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าผ่านช่องทางเดิมที่ท่านได้รับ

เช่น ท่านเคยได้รับสิทธิและใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง งวดใหม่นี้ ท่านก็จะสามารถกดใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง เหมือนเดิม เป็นต้น

ไทม์ไลน์เราชนะโอนเงินวันไหน

กลุ่ม 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะและเคยใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2 งวด ดังนี้

  • รับเงินงวดที่ 1 จำนวน 1000 บาท วันที่ 21 พ.ค. 64
  • รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1000 บาท วันที่ 28 พ.ค. 64

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือจากยอด 7000 บาทได้

โครงการเราชนะโอนเงินวันไหนเช็คเลย งวดแรกรับ 1000 บาท
เราชนะโอนเงินวันไหนเช็คเลย ทุกกลุ่มได้แน่ 2000 บาท งวดแรกรับ 1000 บาท

กลุ่ม 2 กลุ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

กลุ่มที่ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง

  • รับเงินงวดที่ 1 จำนวน 1000 บาท วันที่ 20 พ.ค. 64
  • รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1000 บาท วันที่ 27 พ.ค. 64

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือจากยอด 7000 บาทได้

👍 เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3000 บาท

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.40.0

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

กลุ่ม 3 เราชนะกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับ

  • รับเงินงวดที่ 1 จำนวน 1000 บาท วันที่ 21 พ.ค. 64
  • รับเงินงวดที่ 2 จำนวน 1000 บาท วันที่ 28 พ.ค. 64

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือได้

ม33เรารักกันเงินเข้าวันไหน รับงวดแรกเท่าไร
พร้อมจ่ายเงินโครงการ ม.33เรารักกันแล้ว งวดแรกรับทันที 2000 บาท

โครงการ ม.33เรารักกัน

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคม ม.33เรารักกัน พร้อมโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ดังนี้

กลุ่ม 1 ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 64

กลุ่ม 2 ใช้สิทธิม.33เรารักกันผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

  • งวดที่ 1 วันที่ 24 พ.ค. 64
  • งวดที่ 2 วันที่ 31 พ.ค. 64

*แก้ไขข้อมูลจาก งวดแรกวันที่ 21 เป็นวันที่ 24 พ.ค. 64 และงวดที่ 2 วันที่ 28 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 64

ตารางโอนเงินเราชนะรอบ2 รับทุกกลุ่ม 2000 บาท
ตารางโอนเงินเราชนะ 2000 บาท อัปเดตทุกกลุ่มงวดแรก 21 พ.ค.นี้
เราชนะโอนเงินวันไหน อนุวัติตอบให้แล้ว
อนุวัติตอบคำถามเราชนะโอนเงินวันไหน ชัดเจนแล้ว
มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเงินเราชนะคนละ 2000 บาท
เราชนะรอบ2 เพิ่มเงินให้คนละ 2000 บาท
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีอัปเดตเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่ง

ธนาคารกรุงไทยเปิดวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ 11.0.9 เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่ 3 พร้อมใช้สิทธิในเดือนกรกฏาคม 2564 นี้