เราชนะโอนเงินวันไหน เช็คเลย กลุ่มไหนได้ 2000 บาท

อัปเดต :

ครม. เพิ่มเงินเข้าโครงการเราชนะให้ผู้ได้สิทธิในโครงการ 32.6 ล้านคนรับทุกคน 2000 บาท พร้อมมีมติขยายระยะเวลาโครงการออกไปถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 โดยโครงการเราชนะจะโอนเงินเข้าผ่านช่องทางเดิมที่ท่านได้รับ

เช่น ท่านเคยได้รับสิทธิและใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง งวดใหม่นี้ ท่านก็จะสามารถกดใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง เหมือนเดิม เป็นต้น

ไทม์ไลน์เราชนะโอนเงินวันไหน

กลุ่ม 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะและเคยใช้สิทธิ์ในแอปเป๋าตังท่านจะได้รับเงินเพิ่มอีก 2 งวด ดังนี้

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือจากยอด 7000 บาทได้

โครงการเราชนะโอนเงินวันไหนเช็คเลย งวดแรกรับ 1000 บาท
เราชนะโอนเงินวันไหนเช็คเลย ทุกกลุ่มได้แน่ 2000 บาท งวดแรกรับ 1000 บาท

กลุ่ม 2 กลุ่มใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง

กลุ่มที่ใช้สิทธิโครงการเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือจากยอด 7000 บาทได้

👍 เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3000 บาท

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.40.0

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

กลุ่ม 3 เราชนะกลุ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะได้รับ

*สามารถรวมกับเงินเราชนะงวดเดิมที่คงเหลือได้

ม33เรารักกันเงินเข้าวันไหน รับงวดแรกเท่าไร
พร้อมจ่ายเงินโครงการ ม.33เรารักกันแล้ว งวดแรกรับทันที 2000 บาท

โครงการ ม.33เรารักกัน

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมจากสำนักงานประกันสังคม ม.33เรารักกัน พร้อมโอนเงินให้ผู้ได้รับสิทธิ์ดังนี้

กลุ่ม 1 ใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

กลุ่ม 2 ใช้สิทธิม.33เรารักกันผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะได้รับเงิน 2 งวด ดังนี้

*แก้ไขข้อมูลจาก งวดแรกวันที่ 21 เป็นวันที่ 24 พ.ค. 64 และงวดที่ 2 วันที่ 28 เป็นวันที่ 31 พ.ค. 64

ตารางโอนเงินเราชนะรอบ2 รับทุกกลุ่ม 2000 บาท
ตารางโอนเงินเราชนะ 2000 บาท อัปเดตทุกกลุ่มงวดแรก 21 พ.ค.นี้
เราชนะโอนเงินวันไหน อนุวัติตอบให้แล้ว
อนุวัติตอบคำถามเราชนะโอนเงินวันไหน ชัดเจนแล้ว
มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลเพิ่มเงินเราชนะคนละ 2000 บาท
เราชนะรอบ2 เพิ่มเงินให้คนละ 2000 บาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง