วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีเช็คยอดเงินเราชนะรอบใหม่ 2,000 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ครม. เห็นชอบเพิ่มวงเงินเราชนะอีกคนละ 2000บาท วันนี้แอดมินเว็บ18ปีมี 3 วิธีเช็คเงินเราชนะ เข้าวันไหน คงเหลือเท่าไร? ทำได้ง่าย ๆ เฉพาะผู้ได้สิทธิกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับ

เช็คเงินเราชนะง่ายๆ ด้วยตัวเอง

3 วิธีเช็คเงินเราชนะรอบใหม่ 2000 บาท

 1. โทรเช็คยอดเงิน 02 – 109 2345
 2. กดเช็คยอดเงินเราชนะผ่านเครื่อง EDC
 3. ดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงิน
วิธีเช็คยอดเงินเราชนะด้วยการโทรเบอร์ 02 109 2345
โทรเช็คยอดเงินเราชนะเบอร์ 021092345

👍 รายละเอียดตารางโอนเงินเราชนะทุกกลุ่ม

👍 เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3000 บาท

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.40.0

วิธีที่ 1 โทรเช็คยอดเงินเราชนะ

ท่านสามารถโทรสอบถามยอดเงินเราชนะได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ

 1. โทรเบอร์ 02 – 109 2345
 2. ฟังเสียงระบบตอบรับประชาสัมพันธ์โครงการ
 3. กด 3 เลือกเมนูตรวจสอบยอดวงเงินคงเหลือ
 4. กด8 เลือกเมนูวงเงินช่วยเหลือโครงการเราชนะ
 5. กดเลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 หลัก หรือ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. กดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 7. รอระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือ
 8. หากต้องการฟังซ้ำกดเครื่องหมาย * หากต้องการกลับสู่เมนูก่อนหน้ากดเครื่องหมาย #
 9. วางสายหากไม่ต้องการบริการเพิ่มเติม

วิธีที่ 2 กดเช็คยอดเงินเราชนะผ่านเครื่อง EDC

สามารถนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิเราชนะไปเช็คยอดเงินได้ที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC หรือร้านธงฟ้าประชารัฐแจ้งกับร้านค้าว่ามาเช็คยอดเงินเราชนะ

 1. ยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ทางร้าน
 2. ทำการ “สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง EDC
 3. กดเมนู “สิทธิเราชนะ
 4. ดูยอดคงเหลือ
 5. ดึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออก
 6. รับบัตรคืนจากร้านค้า

*เครื่องยี่ห้อ Verifone รุ่น VX 520C จะมี 2 เมนูให้เลือกคือ 1.สิทธิธงฟ้า และ 2 สิทธิเราชนะ

เช็คเงินราชนะผ่านเครื่อง EDC ที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ
เช็คยอดเงินเราชนะด้วยเครื่อง EDC ยี่ห้อ Verifone

วิธีที่ 3 ดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงิน

นำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปยังร้านค้าที่มีแอปถุงเงิน หรือร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐ เช่น ร้านค้าคนละครึ่ง ร้านค้า ม.33 เรารักกัน ร้านค้าเราชนะ เป็นต้น พร้อมแจ้งกับทางร้านว่าเราขอตรวจสอบยอดวงเงินเราชนะ

 1. ยื่นยัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ร้านค้า
 2. เข้าแอปถุงเงิน
 3. กดเมนู “เราชนะ
 4. กดเมนู “บัตรสวัสดิการ ฯ
 5. สแกน บัตรวัสดิการแห่งรัฐ
 6. ดูยอดคงเหลือที่สามารถใช้ได้

วิธีดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงินแบบละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 เข้าแอปถุงเงิน

ให้ท่านเข้าแอปถุงเงินในโทรศัพท์ “เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ” หากท่านไม่มีสามารถให้ร้านค้าตรวจสอบยอดให้ได้

ขั้นตอนที่ 2 กดป้ายเมนู เราชนะ

ให้ท่านกดที่ป้ายแรก “เราชนะ” รับสิทธิมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ สูงสุด 7,000 บาท

เช็คยอดเงินเราชนะด้วยแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด
ทำการเช็คยอดเงินโครงการเราชนะด้วยแอปถุงเงินเวอร์ชั่นล่าสุด

ขั้นตอนที่ 3 กดเลือกเมนูบัตรสวัสดิการ ฯ

ในหน้า เราชนะ จะมีเมนูให้เลือกอยู่ 2 ตัวเลือกคือ บัตรสวัสดิการ ฯ และเป๋าตัง (G-Wallet)

กดเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสแกนดูยอดเงินเราชนะ
กดเมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสแกนดูยอดเงินเราชนะ

ขั้นตอนที่ 4 สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ให้ท่านสแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยให้ด้านหน้าบัตร มองเห็นตัวเลข 16 หลักอย่างชัดเจน

สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแอปถุงเงิน
สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแอปถุงเงิน

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งยอด

ระบบจะทำการแจ้งยอดเงินคงเหลือในช่อง “ยอดเงินคงเหลือ xxx บาท” หากท่านไม่ใช้วงเงินเราชนะในส่วนนี้จะสมทบไปเรื่อย ๆ

ยอดเงินเราชนะ สะสมได้ แต่ต้องใช้ให้หมดภายใน 31 พ.ค. 64

ระบบแจ้งยอดวงเงินคงเหลือโครงการเราชนะที่สามารถใช้ได้
ระบบแจ้งยอดวงเงินคงเหลือโครงการเราชนะที่สามารถใช้ได้

ตารางโอนเงินเราชนะกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กลุ่มที่ได้รับสิทธิในโครงการเราชนะคือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จำนวน 13.65 ล้านคนจะได้สิทธิเราชนะอัตโนมัติ

โครงการเราชนะรอบที่2 (เพิ่มเงินให้ 2000 บาท)

โครงการเราชนะรอบที่ 1

 1. วันที่ 5 ก.พ. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 2. วันที่ 12 ก.พ. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 3. วันที่ 19 ก.พ. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 4. วันที่ 26 ก.พ. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 5. วันที่ 5 มี.ค. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 6. วันที่ 12 มี.ค. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 7. วันที่ 19 มี.ค. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
 8. วันที่ 26 ก.พ. รับเงิน 675 หรือ 700 บาท
โครงการเราชนะได้รับเงินเพิ่มอีก 2000 บาทโดยจะให้ในเดือนหน้า
พร้อมจ่ายเงินเราชนะอีก 2000 บาทให้กลุ่มผู้ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรสดิการแห่งรัฐ

ถามตอบเกี่ยวกับวิธีเช็คยอดเงินโครงการเราชนะ

เราชนะเงินเข้าวันไหน?

งวดแรก 21 พ.ค. 64 และงวดที่ 2 วันที่ 28 พ.ค. 64

 

เช็คเงินเราชนะได้จากไหน?

โทรเช็ค 02-1096 2345

 

ใครได้สิทธิเราชนะรอบใหม่ 2000 บาท?

กลุ่มที่เคยได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้ว

 

เราชนะรอบใหม่ 2000 บาท กดเป็นเงินสดได้ไหม?

ไม่ได้

 

เราชนะรอบใหม่หมดเขตวันไหน?

สามารถใช้วงเงินจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

 

อ้างอิง 1, อ้างอิง 2 , อ้างอิง 3, อ้างอิง 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรับเงินเพิ่ม 300บาท พ.ย. – ธ.ค. 64

อัปเดตแอปเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.3.0 ยิ่งใช้ยิ่งได้

วิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 11.0.9 รองรับคนละครึ่งเฟส 3

วันโอนเงินเราชนะงวดสุดท้าย 1000 บาท รวมรับทั้งสิ้น 9000 บาท

วันโอนเงินโครงการเราชนะล่าสุด 27 พ.ค. รับ 1,000 บาทสุดท้าย

เราชนะกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเข้าแล้ว 1,000 บาท

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป