ลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

อัปเดต :

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลักษณะการลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนค่าน้ำประปา หรือลงทะเบียนค่าน้ำฟรีของการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคจะมีลักษณะเหมือนกัน ในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างการลงทะเบียนค่าน้ำประปาจากเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคให้ดูนะครับ

 1. เข้าเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาค เว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำประปา
 2. อ่าน และ กดยอมรับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์เงินคืนค่าน้ำประปา
 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว
 4. กรอกข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา
 5. เลือกรูปภาพ
 6. กดปุ่ม ตกลง เพื่อสมัครรับเงินคืนค่าน้ำประปา
 7. ตรวจสอบข้อมูล แล้วกดปุ่ม ยืนยัน
 8. ระบบแสดงข้อความ ต่างๆ

น้ำประปาของ อบต. เขต หรือ เทศบาล รวมไปถึงหอพักต่างๆ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้

1 เข้าเว็บไซต์เพื่อลงทะเบียนค่าน้ำประปา 100 บาท

สำปรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่านสำนักงาน หรือ ศูนย์ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค หรือ การประปานครหลวง เพื่อลงทะเบียนก็ได้

วิธีลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาออนไลน์

2 อ่าน และ ยอมรับเงื่อนไขการลงค่าน้ำประปา

ให้เข้าเว็บลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินคืนค่าน้ำประปา แล้วอ่านเงื่อนไขการใช้สิทธิ พร้อมกับทำเครื่องหมายหน้าช่อง ฉันยอมรับเงื่นไขและเข้าร่วมกิจกรรม พร้อมกับกดปุ่ม ยอมรับ

หน้าเว็บลงทะเบียนค่าน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินคืนสูงสุดเดือนละ 100 บาท
เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนค่าน้ำประปา ไม่เกินเดือนละ 100 บาท

3 กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครบถ้วน

กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ครอบถ้วนและถูกต้อง

กรอกข้อมูลเพื่อรับสิทธิ์เงินคืนค่าน้ำประปาเดือนละ 100 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
วิธีสมัครค่าน้ำประปา 100 บาท กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4 กรอกข้อมูลการใช้น้ำประปาให้ถูกต้อง

กรอกข้อมูลการใช้น้ำประปาให้ครบถ้วน และถูกต้อง

ป้อนข้อมูลบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
ป้อนรายละเอียดบ้านผู้ใช้น้ำประปา เพื่อรับสิทธิ์เงินคืนค่าน้ำ

5 ยืนยันตัวตนด้วยรูปภาพ

ยืนยันด้วยการเลือกรูปภาพให้ตรงกับข้อความที่ปรากฏ

ยืนยันรูปภาพให้ตรงกับข้อความที่ปรากฏ
เลือกรูปภาพเพื่อยืนยันการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา

6 ตรวจสอบข้อมูลที่กรอกอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม ตกลง

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนทุกช่องแล้ว ให้ท่านตรวจสอบยืนยันข้อมูลอีกครั้ง แล้วกดปุ่ม ตกลง

7 ยืนยันข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา

ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา หากถูกต้องให้กดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์
ตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้น้ำประปา และยืนยันการรับสิทธิ์

8 สถานะข้อความที่ระบบการประปาส่วนภูมิภาคแจ้งในการลงทะเบียน

หากท่านลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาเสร็จระบบจะแจ้งบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว แสดงว่าท่านได้ลงทะเบียนเส็จแล้ว หากมีสถานอื่น โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ

ข้อความแจ้งเมื่อท่านลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยระบบจะแจ้ง บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท

 1. เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. 1 มิเตอร์น้ำประปา ต่อ 1 สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. ต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน ถึงจะได้รับเงินคืน
 4. สิทธิ์ค่าน้ำประปา ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565
 5. ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ต่อเดือน
  • ใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับเงินคืนตามจริงที่จ่ายไป
  • ใช้น้ำประปา 100 – 315 บาท จะได้รับเงินช่วยเหลือ 100 บาท
  • ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท ต้องจ่ายเงินทั้งหมด
 6. ต้องเป็นผู้ชำระค่าน้ำประปาในเดือนนั้นๆก่อนทั้งหมด
 7. เงินจะคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (e-Money) วันที่ 18 ในเดือนถัดไป

ถาม ตอบ เกียวกับการลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปา บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เงินค่าน้ำประปาไม่เข้า ต้องทำอย่างไร?

ผ่านไม่เข้าเงื่อนไขการรับเงินคืน โปรดศึกษาเงื่อนไขอีกครั้ง

ใช้น้ำประปา อบต ลงทะเบียนได้ไหม?

ไม่ได้

เงินคืนค่าน้ำประปาลงทะเบียนได้ที่ไหน?

ทำตามขั้นตอนที่ระบุ

เงินค่าน้ำเดือนนี้เข้าวันไหน?

เงินคืนค่าน้ำประปาจะคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e-Money ทุกวันที่ 18 ของเดือน

ค่าน้ำประปาได้กี่บาท?

ใช้น้ำไม่เกิน 100 บาท ได้เงินคืนตามจริง หากใช้น้ำ 100 -315 จะได้เงินคืน 100 บาท และ หากใช้เกิน 315 จะไม่ได้เงินคืน

กปภ. ลดภาระค่าน้ำประปาแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 100 บาท
การประปาส่วนภูมิภาค ลดภาระค่าน้ำประปาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง