วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

อัปเดต :

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทสำหรับโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. ในวันที่ 1 – 7 กันยายน 2564 โดยสามารถติดต่อรับเงินสดที่โรงเรียนหรือเลือกรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เงินเยียวยานักเรียนนี้จะได้คนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

สพฐ โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

โปรดรอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

👍 วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

👍 วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชน

👍 เตรียมเอกสารเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทโรงเรียนเอกชนที่นักเรียนขึ้นสถานะ ได้รับสิทธิ์
สถานะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะได้เงินวันไหน?

นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2564 (จะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโรงเรียน)

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษาสามารถรับเงินเยียวยานักเรียนได้ 2 ทาง (โปรดรอทางโรงเรียนแจ้งวันที่แน่ชัดอีกครั้ง  จะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทางสถานศึกษา)

1. รับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

*ค่าธรรมเนียมการโอนเงินขึ้นอยู่กับธนาคาร

2. รับเงินสดที่โรงเรียน

หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อ 1579 หรือ 1693

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
กำหนดวันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1-7 ก.ย.นี้

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปรับเงินเยียวยานักเรียน 2พันบาท

ผู้ที่สามารถรับเงินได้คือ ผู้ปกครองที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ญ่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ (เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเงิน)

หากรับเงินสดที่โรงเรียนหรืสถานศึกษา จำเป็นต้องลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

*ในวันจ่ายเงินให้นักเรียนผู้ปกครองหรือนักเรียนจะได้รับเงินเต็มจำนวน 2,000 บาท ทางโรงเรียนไม่สามารถหักค่าอื่นๆ ทั้งสิ้น * (หากรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร อาจจะมีค่าบริการ)

เอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
เตรียมเอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท กรณีต้องการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง