วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทสำหรับโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. ในวันที่ 1 – 7 กันยายน 2564 โดยสามารถติดต่อรับเงินสดที่โรงเรียนหรือเลือกรับเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร เงินเยียวยานักเรียนนี้จะได้คนละ 2,000 บาท

คุณสมบัติผู้รับเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

  • เป็นนักเรียน นักศึกษาที่กำลังศึกษาในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
  • มีสถานะ พบข้อมูลการมีตัวตน ณ. วันที่ 25 มิถุนายน 2564
  • ได้รับครั้งเดียว 2,000 บาท
  • เริ่มรับเงินได้ 1 – 7 กันยายน 2564
สพฐ โลโก้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัด สพฐ.

โปรดรอการติดต่อกลับจากทางโรงเรียน

👍 วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

👍 วิธีเช็คสิทธิ์รับเงินเยียวยาโรงเรียนเอกชน

👍 เตรียมเอกสารเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทโรงเรียนเอกชนที่นักเรียนขึ้นสถานะ ได้รับสิทธิ์
สถานะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาลจะได้เงินวันไหน?

นักเรียนโรงเรียนรัฐบาล หรือโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จะได้รับเงินตั้งแต่วันที่ 1 – 7 กันยายน 2564 (จะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโรงเรียน)

แจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ.

ผู้ปกครอง หรือนักเรียน นักศึกษาสามารถรับเงินเยียวยานักเรียนได้ 2 ทาง (โปรดรอทางโรงเรียนแจ้งวันที่แน่ชัดอีกครั้ง  จะได้ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับทางสถานศึกษา)

1. รับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง

  • หากมีค่าธรรมเนียมการโอนเงินเกิดขึ้นท่านจะต้องเป็นผู้เสียค่าธรรมเนียม เช่น ค่าธรรมเนียม 15 บาท ท่านก็จะได้รับยอดเงินจริง 1,985 บาท เป็นต้น

*ค่าธรรมเนียมการโอนเงินขึ้นอยู่กับธนาคาร

2. รับเงินสดที่โรงเรียน

  • รอโรงเรียนประกาศวันให้ไปรับเงิน
  • หรือ รับเงินได้ตั้งแต่ 1 – 7 ก.ย. 2564

หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาที่กำหนด โปรดติดต่อ 1579 หรือ 1693

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท สำหรับโรงเรียนรัฐบาล
กำหนดวันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1-7 ก.ย.นี้

เอกสารที่ต้องเตรียมก่อนไปรับเงินเยียวยานักเรียน 2พันบาท

ผู้ที่สามารถรับเงินได้คือ ผู้ปกครองที่นักเรียน นักศึกษาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่น พ่อ แม่ ปู่ ญ่า ตา ยาย หรือญาติพี่น้อง เป็นต้น

โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ (เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเงิน)

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักเรียน / นักศึกษา หรือ ใบเกิด(กรณีที่มีอายุยังไม่ถึงเกณฑ์ทำบัตรประชาชน)
  • สำเนาะสมุดบัญชีธนาคาร (กรณีที่ต้องการรับเงินผ่านการโอน)

หากรับเงินสดที่โรงเรียนหรืสถานศึกษา จำเป็นต้องลงลายมือชื่อรับเงินไว้เป็นหลักฐานด้วย

*ในวันจ่ายเงินให้นักเรียนผู้ปกครองหรือนักเรียนจะได้รับเงินเต็มจำนวน 2,000 บาท ทางโรงเรียนไม่สามารถหักค่าอื่นๆ ทั้งสิ้น * (หากรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร อาจจะมีค่าบริการ)

เอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
เตรียมเอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท กรณีต้องการรับเงินผ่านการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

 

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล สำหรับโรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ.

เช็คเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล รับเงิน 2000 บาทต่อคน

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียนสังกัดโรงเรียนรัฐบาล สพฐ. รับเงินช่วยเหลือคนละ 2000 บาท ปีการศึกษา 1/2564 รับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีก็ได้