ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท สรุปได้เงินวันไหน

เปิดตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน รับ 2000 บาท สำหรับโรงเรียนเอกชนสามารถกดเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนผ่านเว็บไซต์ หรือ ผ่านแอป สช. on mobile ได้แล้ว

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน เฉพาะโรงเรียนเอกชน

ระบบจะเปิดเว็บไซต์ให้ตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยา โดยกดที่ลิ้งนี้ https://regis-test.opec.go.th/ โดยเมื่อนักเรียนได้รับสถานะสีเขียว

พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนเร็วสุด ไม่เกินอาทิตย์แรกเดือนกันยายน 2564

ขั้นตอนที่ 1 กดลิ้งตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

ตรวจสอบสิทธิ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนตามมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (สำหรับโรงเรียนเอกชนเท่านั้น)

ระบบจะมีให้ท่านกดเลือก Server 1 – 6 ให้ท่านกดเลือกได้เลย

เว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2 พันบาทผ่านเว็บไซต์

หากระบบแจ้ง การเชื่อมต่อมีปัญหากรุณาลองใหม่อีกครั้ง ขอให้ท่านกดเลือกตรวจสอบสิทธิ์ Server เครื่องอื่นแทน

 • เลือก Server อื่นเพื่อตรวจสอบแทน
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนไม่ได้ขึ้น การเชื่อมต่อมีปัญหากรุณาลองใหม่อีกครั้ง
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนไม่ได้ ระบบมีปัญหา

*แก้ปัญหาระบบตรวจสอบสิทธิเยียวยานักเรียนที่ล่มไปก่อนหน้านั้น

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนข้อมูลเลขบัตรประจำตัวนักเรียน

หน้าระบบงานทะเบียนสำหรับโรงเรียนเอกชนจะแจ้งข้อความ สถานะ : รอการจัดสรรงบประมาณ

วิธีเช็คสิทธิ์เยียวยานักเรียน

 • เลือกประเภทนักเรียน
 • ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
 • ป้อนตัวอักษรภาษาอังกฤษ
 • กดปุ่ม ตรวจสอบ
ป้อนข้อมูลเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2พันบาท
ป้อนข้อมูลนักเรียนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์เยียวยานักเรียน

ขั้นตอนที่ 3 ระบบแจ้งสถานะ

เมื่อท่านทำการกดปุ่มตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนแล้วระบบจะแจ้งมาดังนี้

 • ได้รับสิทธิ 2,000 บาท
 • ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
 • ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา
 • ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ เนื่องจาก อายุไม่ครบ 3 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ 16 พ.ค. 2564
 • มีรายชื่อปรากฏมากกว่า 1 โรง กรุณาติดต่อโรงเรียนที่เรียนอยู่จริง

สถานะที่ 1 ได้รับสิทธิ 2,000 บาท

ระบบจะแจ้งสถานะ ได้รับสิทธิ 2,000 บาท คือ นักเรียนคนนี้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

*สถานะนี้จะพบกับคนที่ตรวจสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนเมื่อวันที่ 10 ส.ค. ครับ

เงินเยียวยานักเรียนสถานะได้รรับสิทธิ 2000 บาท
สถานะได้รับสิทธิ 2000 บาท

สถานะที่ 2 ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

สถานะ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท คือ ในขั้นตอนนี้ได้รับการเสนอชื่อไปยังส่วนกลางเพื่อขอรับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาทแล้ว

 • สถานะนี้ จะเหมือนกับสถานะ ได้รับสิทธิ 2,000 บาท

ขอให้ท่านจัดเตรียมเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยานักเรียนดังนี้

 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 • เอกสารนำเนาบัญชีธนาคาร ของนักเรียน หรือ ของผู้ปกครองก็ได้
เยียวยานักเรียนขึ้นสถานะ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000 บาท
สถานะได้รรับการเสนอชื่อเพื่อรับสิทธิ์เงินช่วยเหลือ 2,000บาท

สถานะที่ 3 ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

หากท่านตรวจสอบสิทธิแล้วขึ้นไม่พบข้อมูลที่ค้นหา อาจจะมีสาเหตุดังนี้

 • ป้อนเลขบัตรประชาชนไม่ถูกต้อง เช่น ไม่ได้ป้อนเลขบัตรประชาชนของนักเรียน เป็นต้น
 • นักเรียนคนนี้ไม่ได้เรียนที่โรงเรียนเอกชน

โดยสถานะ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาคือ ในระบบของโรงเรียนเอกชน หรือ สช. ไม่มีนักเรียนคนนี้ศึกษาอยู่

ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาคือสถานะไม่มีข้อมูลในระบบของ สช
สถานะ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

สถานะที่ 4 มีรายชื่ออยู่หลายโรงเรียน

เมื่อท่านตรวจสอบแล้วพบสถานะแจ้งว่า มีรายชื่อปรากฏมากกว่า 1 โรง กรุณาติดต่อโรงเรียนที่เรียนอยู่จริง คือ นักเรียนคนนี้มีชื่ออยู่หลายโรงเรียน (ส่วนใหญ่คือ นักเรียนที่ย้ายโรงเรียนระหว่างปีการศึกษา)

 • วิธีแก้ไข ให้ท่านติอต่อโรงเรียนที่อยู่ในปัจจุบันเพื่อแก้ไขปัญหานี้

*ควรแก้ไขให้เร็วที่สุด

สถานะ มีรายชื่อปรากฏมากกว่า 1 โรรง กรุณาติดต่อโรงเรียนที่เรียนอยู่จริง
มีรายชื่อปรากฏมากกว่า 1 โรง กรุณาติดต่อโรงเรียนที่เรียนอยู่จริง

สถานะที่ 5 อายุไม่ถึง 3 ปี ณ 16 พ.ค. 2564

ไม่มีสิทธิ์ได้เงินอุดหนุน 2 พันบาทเพราะอายุไม่ถึง 3 ปีบริบูรณ์
สถานะไม่ได้รับสิทธิเงินเยียวยานักเรียน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com