วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โรงเรียนเอกชน สช.

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้ผู้ปกครองเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทแล้ว (เฉพาะโรงเรียนเอกชน) เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนในภาคเรียนที่ 1 / 2564

ระบบตรวจสอบ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000บาทของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564
ระบบเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

👍 ศธ. พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

👍 เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเงินเยียวยานักเรียน

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
 2. ในหน้าระบบงานทะเบียนให้เลือกประเภทนักศึกษา
 3. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
 4. กดปุ่ม ตรวจสอบ
 5. ระบบจะแจ้งสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ให้ท่านผู้ปกครองเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (รหัสบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา 13 หลัก) แล้วเข้าไปในเว็บไศต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทนักเรียน

ในหน้าระบบงานทะเบียน จะแจ้งว่า ตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโครติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

 • หากเป็นนักเรียนไทยให้เลือก นักเรียนไทย
 • หากเป็นนักเรียนต่างชาติให้เลือก นักเรียนต่างชาติ
ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของโรงเรียนเอกชน
เว็บไซต์เช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียนเอกชน 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน/รหัส G-Code

หากท่านเลือกในขั้นตอนที่ 2 ว่าเป็นนักเรียนไทย ท่านจะต้องนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลักมาใส่ในช่องนี้ หรือ หากท่านเลือกว่าเป็นนักเรียนต่างชาติจะต้องนำรหัส G-Code มาป้อนในช่องนี้

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ตรวจสอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิของนักเรียน

ระบบจะแจ้งสถานะขั้นมาให้ทราบดังนี้

สถานะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาท

 • ได้รับสิทธิ 2,000บาท
 • ชื่อ – นามสกุลของนักเรียน
 • โรงเรียนที่นักเรียนศึกษาอยู่ปัจจุบัน
 • จังหวัดที่นักเรียนศึกษาอยู่
 • ชั้นเรียนปัจจุบันที่นักเรียนศึกษาอยู่
วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียนของโรงเรียนเอกชน
วิธีเช็คสิทธิเงินเยียวยาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

สถานะ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

หากท่านป้อนข้อมูลแล้วระบบแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาอาจจะมีสาเหตุดังนี้

 1. ท่านป้อนข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียนไม่ถูกต้อง
 2. นักเรียนไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน หรือ นักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล
สถานะไม่พบข้อมูลที่ท่านค้นหา
สถานะไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ผู้รับสิทธิ์เงินเยียวยานี้จะต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนจะได้รับเงินทุกคน คนละ 2000 บาท

 • เป็นนักเรียน / นักศึกษา
 • ชั้นอนุบาล
 • หรือ ชั้น ประถมศึกษา 1 – 6
 • หรือ ชั้น มัธยมศึกษา 1 – 6
 • หรือ ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.
 • ได้รับคนละ 2,000 บาท ต่อ คน
 • เริ่มจ่ายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564
 • จ่ายครั้งเดี่ยว
พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

ติดต่อเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

 • โทร. 02 282 1000
 • E-mail : admin@opec.go.th
 • สายด่วน สช. 1693

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com