วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โรงเรียนเอกชน สช.

อัปเดต :

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการเปิดให้ผู้ปกครองเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทแล้ว (เฉพาะโรงเรียนเอกชน) เป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในอัตรา 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คนในภาคเรียนที่ 1 / 2564

ระบบตรวจสอบ เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000บาทของโรงเรียนเอกชน ภาคเรียนที่ 1/2564
ระบบเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

👍 ศธ. พร้อมจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท

👍 เอกสารที่ต้องใช้ในการรับเงินเยียวยานักเรียน

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท

  1. เข้าเว็บไซต์ https://regis-stu.opec.go.th/regis/Login.htm?mode=initHelp
  2. ในหน้าระบบงานทะเบียนให้เลือกประเภทนักศึกษา
  3. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
  4. กดปุ่ม ตรวจสอบ
  5. ระบบจะแจ้งสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนให้ทราบ

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ให้ท่านผู้ปกครองเตรียมเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน (รหัสบัตรประชาชนของนักเรียน นักศึกษา 13 หลัก) แล้วเข้าไปในเว็บไศต์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน หรือ สช.

ขั้นตอนที่ 2 เลือกประเภทนักเรียน

ในหน้าระบบงานทะเบียน จะแจ้งว่า ตรวจสอบมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองในช่วงการแพร่ระบาดของโครติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019

ระบบตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ของโรงเรียนเอกชน
เว็บไซต์เช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียนเอกชน 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน/รหัส G-Code

หากท่านเลือกในขั้นตอนที่ 2 ว่าเป็นนักเรียนไทย ท่านจะต้องนำเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน 13 หลักมาใส่ในช่องนี้ หรือ หากท่านเลือกว่าเป็นนักเรียนต่างชาติจะต้องนำรหัส G-Code มาป้อนในช่องนี้

ขั้นตอนที่ 4 กดปุ่ม ตรวจสอบ

เมื่อท่านป้อนข้อมูลครบถ้วนแล้วให้กดปุ่ม ตรวจสอบด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิของนักเรียน

ระบบจะแจ้งสถานะขั้นมาให้ทราบดังนี้

สถานะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 2,000 บาท

วิธีตรวจสอบสิทธิเงินเยียวยานักเรียนของโรงเรียนเอกชน
วิธีเช็คสิทธิเงินเยียวยาของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

สถานะ ไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

หากท่านป้อนข้อมูลแล้วระบบแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลที่ค้นหาอาจจะมีสาเหตุดังนี้

  1. ท่านป้อนข้อมูลเลขบัตรประชาชนของนักเรียนไม่ถูกต้อง
  2. นักเรียนไม่ได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชน หรือ นักเรียนศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัดรัฐบาล
สถานะไม่พบข้อมูลที่ท่านค้นหา
สถานะไม่พบข้อมูลที่ค้นหา

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยา 2,000 บาท

ผู้รับสิทธิ์เงินเยียวยานี้จะต้องเป็นนักเรียน / นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล หรือเอกชนจะได้รับเงินทุกคน คนละ 2000 บาท

พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

ติดต่อเพิ่มเติมที่

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ

319 วังจันทรเกษม ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

เรื่องที่เกี่ยวข้อง