เตรียมเอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท/คน รับเงินสดได้

เงินเยียวยานักเรียนได้วันไหน

ตามที่มีข่าว ครม อนุมัติเงินเยียวยานักเรียนจำนวน 2,000 บาทโดยจะเริ่มมีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นสรุปดังนี้ครับ

 • ต้นเดือนสิงหาคม ครม อนุมัติจ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน นักศึกษาคนละ 2,000 บาท
 • กลางเดือนสิงหาคม สำนักงบประมาณสรุปรายละเอียดของเงินจัดสรรสำหรับเยียวยาให้ ศธ.
 • ปลายเดือนสิงหาคม โอนเงินเยียวยา 2000 บาทให้ทางโรงเรียน
 • ปลายเดือนสิงหาคม – ต้นเดือนกันยายน โรงเรียนจ่ายเงินเยียวยาให้กับทางผู้ปกครอง / นักเรียน
 • กลางเดือนกันยายน สรุปข้อมูลเงินเยียวยา นักเรียน

คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินถึงมือนักเรียน/ผู้ปกครอง ได้ในวันที่ 31 สิงหาคม เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องเตรียมกรณีรับเงินเยียวยานักเรียนเป็นเงินสด

เตรียมความพร้อมตามมาตรการให้ความช่วยเหลือปรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษาในช่วงแพร่ระบาดของสถานการณ์โควิด-19 เงินเยียวยาให้นักเรียน นักศึกษาคนละ 2,000 บาท (จ่ายครั้งเดี่ยวในปีการศึกษา 1/2564)

เอกสารในการรับเงินเยียวยา นักเรียน/นักศึกษา

กรณีรับเงินสดที่สถานศึกษา – จะต้องมีการส่งเอกสารและลงลายมือชื่อด้วย

 1. สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
 3. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน (บางโรงเรียน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บางโรงเรียน)
เอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท
วิธีเซ็นต์เอกสารรับเงินเยียวยานักเรียน 2พันบาท

ตัวอย่างการเซ็นต์เอกสารรับเงินเยียวยา

 • ต้องขีดคร่อมรูปบัตรประจำตัวประชาชน
 • เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง
 • ลงชื่อ
 • และลงชื่อเต็มใน () มีคำว่านาย/นางสาว/นาง
 • เขียนต่อท้ายว่า “เป็นบิดา/หรือมารดา ของ…….. โรงเรียน ………. ชั้น………”
 • และต้องระบุวันที่ ลงในสำเนาด้วย

*ถ่ายสำเนาเฉพาะใบด้านหน้าบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น

หากต้องการรับเงินโอนผ่านบัญชีธนาคาร

ท่านจำเป็นต้องเพิ่มหน้าสมุดบัญชีธนาคารเข้าไปด้วย

 1. สำเนาบัญชีธนาคารหน้าที่มีเลขบัญชี และชื่อผู้ปกครอง/หรือ ชื่อนักศึกษา
ส่งเอกสารเพื่อรับเงินเยียวยานักเรียน 2พันบาท
ส่งสำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา 2พันบาท

วิธีเซ็นต์สำเนาสมุดบัญชีธนาคารเพื่อรับเงินเยียวยา

 • ต้องขีดคร่อมรูปบัตรประจำตัวประชาชน
 • เขียนคำว่า “สำเนาถูกต้อง
 • ลงชื่อ
 • และลงชื่อเต็มใน () มีคำว่านาย/นางสาว/นาง
 • เขียนต่อท้ายว่า “เป็นบิดา/หรือมารดา ของ…….. โรงเรียน ………. ชั้น………”
 • และต้องระบุวันที่ ลงในสำเนาด้วย

*ต้องเห็นชื่อ และ เลขที่บัญชีธนาคารชัดเจน

คุณสมบัตินักเรียนที่ได้รับเงินเยียวยา

 • เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 • อยู่ในระดับชั้น อนุบาล
 • หรือ อยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา 1 – 6
 • หรือ อยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 – 6
 • หรือ อยู่ในระดับ ปวช. – ปวส.

ประเภทและลำดับของสถานศึกษาในประเทศไทย

 1. โรงเรียนอนุบาล
 2. โรงเรียนประถมศึกษา
 3. โรงเรียนมัธยมศึกษา
 4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม
 5. วิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิค และ วิทยาลัยการอาชีพ

หน่วยงานรับผิดชอบ

 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)
 • สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)
 • สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน)
 • สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช)

และสถานศึกษานอกสังกัดกระทรวงศึกษา

 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนูษย์
 • กระทรวงวัฒธรรม
 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
 • สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 • สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • สังกัดกรุงเทพมหานคร
 • สังกัดเมืองพัทยา
พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้
มติ ครม อนุมัติโครงการให้ความช่วยเหลือ หรือเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2 พันบาท
ครม อนุมัติเงินเยียวยาให้กับนักเรียนคนละ 2000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com