เยียวยานักเรียน 2000 บาท พร้อมจ่ายเงินสดให้ 31 ส.ค.นี้

อัปเดต :

สำนักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ชีแจงเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท จะมอบให้นักเรียนทุกคนภายในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับเงินเยียวยานักศึกษาครั้งนี้ 11 ล้านคน จำนวนงบประมาณที่ใช้เยียวยาครั้งนี้ประมาณ 21,600 ล้านบาท

คุณสมบัติเงินเยียวยานักเรียน

จะเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็มีสิทธิได้รับเงินเยียวยานี้ทุกคน

ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

การจ่ายเงินนักเรียน นักศึกษา

จ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปรกครอง แล้วแต่กรณี

*การจ่ายเงินจะมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

มีบุตรหลายคนสามารถรับเงินเยียวยาได้ หรือไม่?

สถานะล่าสุดเงินเยียวยา

ในตอนนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม

จุดประสงค์โครงการเยียวยานักศึกษา

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเรียนออนไลน์ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และผลกระทบของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หมายเหตุ

โปรดอย่าสับสนระหว่างเงินของนักเรียนในช่วงนี้

สำหรับเงินเยียวยา 2000 บาทที่นักเรียนจะได้ในครั้งนี้ เป็นเงินที่ทางรัฐบาลมอบให้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด ซึ่งจะให้นักเรียน ครั้งเดียวคือ คนละ 2 พันบาท เท่านั้น (ให้ฟรี)

พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง