เยียวยานักเรียน 2000 บาท พร้อมจ่ายเงินสดให้ 31 ส.ค.นี้

สำนักประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ชีแจงเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท จะมอบให้นักเรียนทุกคนภายในวันที่ 31 สิงหาคม นี้ โดยมีนักเรียน นักศึกษาที่จะได้รับเงินเยียวยานักศึกษาครั้งนี้ 11 ล้านคน จำนวนงบประมาณที่ใช้เยียวยาครั้งนี้ประมาณ 21,600 ล้านบาท

คุณสมบัติเงินเยียวยานักเรียน

จะเป็นนักเรียนโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลก็มีสิทธิได้รับเงินเยียวยานี้ทุกคน

 • เป็นนักเรียน / นักศึกษา
 • อนุบาล
 • หรือ ป.1 – ป.6
 • หรือ ม.1 – ม.6
 • หรือ ปวช. – ปวส.
 • ได้รับ 2,000 บาท/คน
 • จ่ายภายใน 31 สิงหาคม 64
 • จ่ายครั้งเดียวเท่านั้น
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช

การจ่ายเงินนักเรียน นักศึกษา

จ่ายผ่านสถานศึกษาและให้สถานศึกษาจ่ายตรงให้กับนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ปรกครอง แล้วแต่กรณี

 • กรณีรับเงินสด ต้องลงลายมือชื่อ
 • กรณีประสงค์จะรับผ่านการโอนเงิน จะโอนผ่านพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก (ของนักเรียนหรือผู้ปกครองเท่านั้น)

*การจ่ายเงินจะมอบให้สถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

มีบุตรหลายคนสามารถรับเงินเยียวยาได้ หรือไม่?

 • ท่านสามารถรับเงินเยียวยาได้ตามจำนวนบุตร ที่เข้าเกณฑ์ เช่น มีบุตร 3 คน ก็จะได้รับเงิน 2000 บาท x 3 คน เท่ากับท่านจะได้รับเงิน 6,000 บาท เป็นต้น

สถานะล่าสุดเงินเยียวยา

ในตอนนี้สำนักงานงบประมาณอยู่ระหว่างการจัดทำรายละเอียดและจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงฯ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม

 • 13 ส.ค. – จัดทำรายละเอียด
 • กลางเดือน ส.ค. – ตรวจสอบข้อมูลและจัดทำขั้นตอนการจัดสรรเงินงบประมาณ
 • 31 ส.ค. – เริ่มจ่ายเงินให้นักเรียน นักศึกษา

จุดประสงค์โครงการเยียวยานักศึกษา

เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเรียนออนไลน์ เช่น ค่าอินเตอร์เน็ต เป็นต้น และผลกระทบของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

หมายเหตุ

โปรดอย่าสับสนระหว่างเงินของนักเรียนในช่วงนี้

 • เงินทุนนักเรียนดีแต่ยากจน
 • เงินทุนรัฐบาล
 • เงินทุนเสมอภาค
 • เงินเยียวยาค่าอินเตอร์เน็ต 2 เดือน
 • เงินค่าอาหาร
 • เงินค่านม
 • เงินช่วยเหลืออื่นๆ

สำหรับเงินเยียวยา 2000 บาทที่นักเรียนจะได้ในครั้งนี้ เป็นเงินที่ทางรัฐบาลมอบให้เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองที่ได้รับผลกระทบกับสถานการณ์โควิด ซึ่งจะให้นักเรียน ครั้งเดียวคือ คนละ 2 พันบาท เท่านั้น (ให้ฟรี)

พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

อ้างอิง 1, 2

เรื่องใหม่ล่าสุด