วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล รับเงิน 2000 บาทต่อคน

เปิดวิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล (สพฐ.) โดยอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี 27 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน พร้อมมอบเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล

 1. เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ หรือ กดเช็คเงินเยียวยานักเรียนที่นี่
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (เป็นตัวเลข 6 หลัก)
 5. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

*ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบนักศึกษารายบุคคล (Data Management Center: DMC) ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

การจ่ายเงินจะรับเป็นเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร ก็ได้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บไซต์เช็คงินเยียวยานักเรียน

ให้ท่านทำการกดเข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ เพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท (ปีการศึกษา 1/2564)

เว็บเช็คเงินเยียวยานักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนรัฐบาลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์เช็คเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน

เมื่อปรากฏหน้าจอ ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

ให้ท่านกรอกเลขประจำตัวของนักเรียน หรือ รหัสนักศึกษาลงในช่อง

*ในบางโรงเรียนจะขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 02175 เป็นต้น ขอให้ท่านป้อนเพียง 2175 ลงไปในช่องก็พอ

** ขอรหัสนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสที่เห็นด้านบน

ในช่องนี้ให้ท่านสังเกตุที่รูปรหัสด้านบน นำมากรอกลงในช่องนี้ เช่น 143041 (ตามรูปตัวอย่างด้านบน) เป็นต้น

*จะเป็นตัวเลข 6 ตัว

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่มค้นหาข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มค้นหาข้อมูล

สถานะเมื่อเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน จะมี 2 สถานะคือ

 1. พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
 2. ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สถานะที่ 1 พบข้อมูลการมีตัวตน

หากท่านเช็คสิทธิ์เยียวยานักเรียนแล้วพบข้อความแจ้งว่า พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ข้อมูลจะแสดงดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000บาท
เช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล คนละ 2000 บาท

สถานะที่ 2 ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน

สถานะแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ –

สาเหตุที่พบสถานะนี้คือ

สถานะเช็คเงินเยียวยานักเรียน ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
 2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
 3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
 4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
 5. กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้
เอกสารเรื่องเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท
หนังสือแจ้งรายละเอียดเรื่องเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2พันบาท

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

สินเชื่อผู้สูงอายุ 2566 ของกองทุนผู้สูงอายุ รายละ 30,000 บาท การกู้ยืมเงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ สำหรับผู้สูงอายุ 60 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

เพิ่มเงินผู้สูงอายุ 2565 รวมแล้วรับเงินพิเศษรายละ 700 – 1,250 บาท

เงินพิเศษผู้สูงอายุ รับเพิ่มอีกเดือนละ 100 – 250 บาท นาน 6 เดือน

เงินสงเคราะห์ค่าทำศพผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน หรือฐานะอยากจน 3000 บาท

ขยายโครงการเพิ่มกำลังซื้อ เฟส2 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มี.ค. – เม.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป