เช็คเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล รับเงิน 2000 บาทต่อคน

เปิดวิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล (สพฐ.) โดยอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี 27 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน พร้อมมอบเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล

 1. เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ หรือ กดเช็คเงินเยียวยานักเรียนที่นี่
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (เป็นตัวเลข 6 หลัก)
 5. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

*ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบนักศึกษารายบุคคล (Data Management Center: DMC) ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

การจ่ายเงินจะรับเป็นเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร ก็ได้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บไซต์เช็คงินเยียวยานักเรียน

ให้ท่านทำการกดเข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ เพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท (ปีการศึกษา 1/2564)

เว็บเช็คเงินเยียวยานักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนรัฐบาลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์เช็คเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน

เมื่อปรากฏหน้าจอ ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 • กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

ให้ท่านกรอกเลขประจำตัวของนักเรียน หรือ รหัสนักศึกษาลงในช่อง

 • กรอกรหัสนักเรียน

*ในบางโรงเรียนจะขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 02175 เป็นต้น ขอให้ท่านป้อนเพียง 2175 ลงไปในช่องก็พอ

** ขอรหัสนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสที่เห็นด้านบน

ในช่องนี้ให้ท่านสังเกตุที่รูปรหัสด้านบน นำมากรอกลงในช่องนี้ เช่น 143041 (ตามรูปตัวอย่างด้านบน) เป็นต้น

 • ใส่รหัสตัวเลข 6 ตัวที่เห็นด้านบน

*จะเป็นตัวเลข 6 ตัว

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่มค้นหาข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มค้นหาข้อมูล

สถานะเมื่อเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน จะมี 2 สถานะคือ

 1. พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
 2. ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สถานะที่ 1 พบข้อมูลการมีตัวตน

หากท่านเช็คสิทธิ์เยียวยานักเรียนแล้วพบข้อความแจ้งว่า พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ข้อมูลจะแสดงดังนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • โรงเรียน
 • ระดับชั้น
 • ผลการตรวจสอบ
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000บาท
เช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล คนละ 2000 บาท

สถานะที่ 2 ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน

สถานะแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ –

สาเหตุที่พบสถานะนี้คือ

 • ท่านอาจจะกรอกเลขประจำตัวประชาชนของนักเรียนผิด
 • นักเรียนไม่ได้เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล (สังกัด สพฐ.)
 • กรอกรหัสนักเรียน ผิด
สถานะเช็คเงินเยียวยานักเรียน ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
 2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
 3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
 4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
 5. กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้
เอกสารเรื่องเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท
หนังสือแจ้งรายละเอียดเรื่องเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2พันบาท
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.