วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คเงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล รับเงิน 2000 บาทต่อคน

เปิดวิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน ในสังกัดโรงเรียนรัฐบาล (สพฐ.) โดยอ้างอิงมติคณะรัฐมนตรี 27 ก.ค. 64 เรื่องมาตรการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของครัวเรือนและประชาชน พร้อมมอบเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2,000 บาทต่อนักเรียน 1 คน

วิธีเช็คเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล

 1. เปิดเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ หรือ กดเช็คเงินเยียวยานักเรียนที่นี่
 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 3. กรอกเลขประจำตัวนักเรียน
 4. กรอกรหัสที่เห็นด้านบน (เป็นตัวเลข 6 หลัก)
 5. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

*ข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 จากระบบนักศึกษารายบุคคล (Data Management Center: DMC) ศูนย์พัฒนาระบบข้อมูลทางการศึกษา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ.

การจ่ายเงินจะรับเป็นเงินสด หรือ โอนผ่านบัญชีธนาคาร ก็ได้

ขั้นตอนที่ 1 เปิดเว็บไซต์เช็คงินเยียวยานักเรียน

ให้ท่านทำการกดเข้าเว็บไซต์ https://student.edudev.in.th/ เพื่อเข้าไปเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2,000 บาท (ปีการศึกษา 1/2564)

เว็บเช็คเงินเยียวยานักเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนรัฐบาลจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เว็บไซต์เช็คเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 2 กรอกเลขบัตรประชาชนของนักเรียน

เมื่อปรากฏหน้าจอ ตรวจสอบการมีสิทธิ์ตามโครงการให้ ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา (COVID-19) อัตรา 2,000 บาทต่อคน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ขั้นตอนที่ 3 กรอกเลขประจำตัวนักเรียน

ให้ท่านกรอกเลขประจำตัวของนักเรียน หรือ รหัสนักศึกษาลงในช่อง

*ในบางโรงเรียนจะขึ้นต้นด้วยเลข 0 เช่น 02175 เป็นต้น ขอให้ท่านป้อนเพียง 2175 ลงไปในช่องก็พอ

** ขอรหัสนักเรียนได้ที่คุณครูประจำชั้น

ขั้นตอนที่ 4 กรอกรหัสที่เห็นด้านบน

ในช่องนี้ให้ท่านสังเกตุที่รูปรหัสด้านบน นำมากรอกลงในช่องนี้ เช่น 143041 (ตามรูปตัวอย่างด้านบน) เป็นต้น

*จะเป็นตัวเลข 6 ตัว

ขั้นตอนที่ 5 กดปุ่มค้นหาข้อมูล

เมื่อท่านกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่มค้นหาข้อมูล

สถานะเมื่อเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน จะมี 2 สถานะคือ

 1. พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
 2. ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

สถานะที่ 1 พบข้อมูลการมีตัวตน

หากท่านเช็คสิทธิ์เยียวยานักเรียนแล้วพบข้อความแจ้งว่า พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ ท่านมีสิทธิ์รับเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท

ข้อมูลจะแสดงดังนี้

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล จ่ายเงินเยียวยาให้นักเรียนคนละ 2000บาท
เช็คสิทธิเงินเยียวยานักเรียน รัฐบาล คนละ 2000 บาท

สถานะที่ 2 ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน

สถานะแจ้งว่า ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 คือ –

สาเหตุที่พบสถานะนี้คือ

สถานะเช็คเงินเยียวยานักเรียน ไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะไม่พบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบข้อมูล

 1. ข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลที่สถานศึกษารายงานและยืนยันรายชื่อนักเรียนที่มีตัวตนอยู่จริง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ในระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center: DMC)
 2. หากนักเรียนมีการย้ายสถานศึกษาหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสประจำตัวนักเรียน ของสถานศึกษาเดิม (สังกัด สพฐ. เท่านั้น) ในการตรวจสอบสิทธิ์
 3. กรณีนักเรียนที่ตรวจสอบสิทธิ์และพบว่ามีสิทธิ์ และได้ย้ายสถานศึกษาแล้ว ท่านจะได้สิทธิ์ไปที่สถานศึกษาใหม่โดยสถานศึกษาจะรวบรวมและบริหารจัดการให้อีกครั้ง
 4. กรณีที่นักเรียนอายุน้อยกว่า 3 ปี และมากกว่า 20 ปี หลังวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 จะยังไม่ได้แสดงชื่อในรอบนี้ให้รอติดตามแนวทางจาก สพฐ. ต่อไป
 5. กรณีพบชื่อ – นามสกุลไม่ถูกต้อง (ขาดเกิน ผิด) ให้แจ้งให้สถานศึกษาที่กำลังศึกษาทราบและเตรียมแก้ไขในการรายงานข้อมูล DMC ต่อไป และท่านก็จะยังได้รับสิทธิ์เมื่อสามารถแสดงตัวตนต่อสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ได้
เอกสารเรื่องเงินช่วยเหลือ เงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท
หนังสือแจ้งรายละเอียดเรื่องเงินเยียวยานักเรียน คนละ 2พันบาท

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท