เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โรงเรียนรัฐบาลได้แล้ว

อัปเดต :

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนสำหรับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อรับเงินช่วยเหลือ 2000 บาทต่อคน โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ 25 มิ.ย. 2564

สำหรับโรงเรียนเตรียมอนุบาลสามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ https://18pee.com/anuban-2000bath/ เฉพาะโรงเรียนในสังกัดขององค์กรปกครองท้องถิ่น (อบต. เขต เทศบาล)

*สำหรับโรงเรียนอนุบาลเอกชน หรือ ศูนย์เด็กเล็กเอกชนจะไม่ได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 2 พันบาทนี้

เยียวยานักเรียน 3 กลุ่มได้รับเงินแล้ว

 1. กลุ่มโรงเรียนอาชีวะศึกษา 7 ปี – 18 ปี
 2. กลุ่มโรงเรียนเอกชน 7 ปี – 18 ปี
 3. กลุ่มโรงเรียนรัฐบาล อายุ 3-7 ปี
 4. กลุ่มโรงเรียนเตรียมอนุบาล อายุ 2-5ปี (สังกัด อบต. เขต เทศบาล)

เงินเยียวยานักเรียน นักศึกษา เด็กเล็ก จะได้เพียง 2,000บาท/คนเท่านั้น

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

 1. เข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th
 2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
 3. ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน
 4. ป้อนตัวเลขในรูป 6 ตัว
 5. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทโรงเรียนรัฐบาล
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน

ให้ท่านป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนลงในช่อง

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน

ป้อนเลขประจำตัวนักเรียนลงในช่องนี้

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนตัวเลขในรูป

ให้ท่านป้อนเลขที่ปรากฏด้านบน เช่น 143041 เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 กด ตรวจสอบข้อมูล

ระบบจะแสดงสิทธิ์ให้ทราบว่าเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา 2000 พันบาทหรือไม่

สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ได้สิทธิ์เงิน 2 พันบาท

คุณสมบัตินักเรียนรับสิทธิเงินเยียวยา 2พันบาท

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 2. อยู่ชั้นอนุบาล
 3. หรือประถมศึกษา
 4. หรือมัธยมศึกษา
 5. หรือ ปวช – ปวส
 6. จะได้รับเงิน 2 พันบาทต่อคน
พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้

เรื่องที่เกี่ยวข้อง