เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท โรงเรียนรัฐบาลได้แล้ว

วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนสำหรับโรงเรียนรัฐบาลเพื่อรับเงินช่วยเหลือ 2000 บาทต่อคน โดยตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ณ 25 มิ.ย. 2564

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน โรงเรียนรัฐบาล

 1. เข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th
 2. ป้อนเลขประจำตัวประชาชนนักเรียน
 3. ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน
 4. ป้อนตัวเลขในรูป 6 ตัว
 5. กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล
วิธีเช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน 2000 บาทโรงเรียนรัฐบาล
เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล 2000 บาท

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์ตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียน

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ student.edudev.in.th

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเลขบัตรประชาชนนักเรียน

ให้ท่านป้อนเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนลงในช่อง

 • เลขบัตรประชาชนนักเรียน 13 หลัก

ขั้นตอนที่ 3 ป้อนเลขประจำตัวนักเรียน

ป้อนเลขประจำตัวนักเรียนลงในช่องนี้

 • หากไม่ทราบขอได้ที่คุณครูประจำชั้น

ขั้นตอนที่ 4 ป้อนตัวเลขในรูป

ให้ท่านป้อนเลขที่ปรากฏด้านบน เช่น 143041 เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 5 กด ตรวจสอบข้อมูล

ระบบจะแสดงสิทธิ์ให้ทราบว่าเข้าเกณฑ์รับเงินเยียวยา 2000 พันบาทหรือไม่

สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564
สถานะพบข้อมูลการมีตัวตน ได้สิทธิ์เงิน 2 พันบาท

คุณสมบัตินักเรียนรับสิทธิเงินเยียวยา 2พันบาท

 1. เป็นนักเรียน/นักศึกษา
 2. อยู่ชั้นอนุบาล
 3. หรือประถมศึกษา
 4. หรือมัธยมศึกษา
 5. หรือ ปวช – ปวส
 6. จะได้รับเงิน 2 พันบาทต่อคน
พร้อมจ่ายเยียวยานักเรียน 2000 บาท ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 64
จ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท วันที่ 31 ส.ค.นี้
LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายนวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท 1- 7 กันยายน

วันจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000บาท โรงเรียนรัฐบาลสังกัด สพฐ

พร้อมแจ้งวันจ่ายเงินเยียวยานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล สังกัด สพฐ. คนละ 2000 บาทแล้ว เริ่มรับเงินสดได้ที่โรงเรียน 1 – 7 กันยายน 2564

วิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาท ล่าสุดพร้อมเริ่มจ่าย 31 ส.ค. เป็นต้นไป

เช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท/คน โรงเรียนรัฐบาล

เปิดวิธีเช็ควันโอนเงินเยียวยานักเรียนคนละ 2000 บาทต่อคนปีการศึกษา 2564 สำหรับโรงเรียนรรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน ระดับชั้นอนุบาล – ปวส.