สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม 2563

อัปเดต :

สรุปสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ควรจะได้รับ เดือนตุลาคม

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม
สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตุลาคม

ล่าสุด 29 กันยายน เงินอีก 500 บาทจะได้ก่อน 15 ตุลาคม สำหรับในวันที่ 1 จะได้เพียง 200 – 300 บาทเท่านั้น

👍 เงินช่วยเหลหือผู้ยากลำบาก ขอจาก พม. ได้

สรุปเงินสวัสดิการแห่งรัฐ มีเงินอะไรบ้าง ?

  1. วงเงินซื้อของ  700 บาท/800  บาท (ล่าสุด 29 กันยายน ในวันที่ 1 จะได้เพียง 200-300 บาท และอีก 500 บาท จะได้ภายในวันที่ 15 ต.ค.)
  2. ค่าเดินทาง 500 บาท
  3. ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท (3เดือน/ครั้ง)
  4. ส่วนลดค่าน้ำ 100 บาท
    (ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าน้ำ)
  5. ส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท
    (ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า)

ขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวงเงินรูดซื้อสินค้าโดยปกติผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี จะได้รับ 300 บาทและ ผู้ที่มีรายได้ 30,000 – 100,000 บาท/ปี จะได้รับ 200 บาท แต่จะมีการปรับ +500 บาท  x 3 เดือน รวมรับ 700 – 800 บาทจนถึงเดือน ธันวาคม 63บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะสามารถถือได้เฉพาะผู้ที่มีฐานะยากจน หรือผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ “บัตรสำหรับคนจน”

ตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จากที่ไหน ?

ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง ผ่านทางเว็บไซต์

รูปประกอบ ที่1

e social welfare ตรวจสอบสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ตรวจสอบสิทธิ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

รูปประกอบ ที่2

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
e social welfare ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนการตรวจสอบสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

หาสงสัยหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับสวัสดิการแห่งรัฐ รวมถึงต้องการความช่วยเหลือต่างๆสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

สามารถโทรติดต่อ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
www.govwelfare.cgd.go.th
โทร 02-109-2345 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

เรื่องที่เกี่ยวข้อง