วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ภายใน 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

เปิดให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นรอบที่ 1 ของการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะที่พบส่วนใหญ่เป็น ลงทะเบียนสมบูรณ์ และเป็นกลุ่มไม่มีครอบครัว (สถานะภาพโสด) สำหรับอีกกลุ่มคือ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนแก้ไขมาแนะนำครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่าน สถานะสีแดง
ขั้นตอนและวิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สถานะสีแดง

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง

สาเหตุของการขึ้นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ มีอะไรบ้าง

โดยพบว่าส่วนใหญ่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น จดทะเบียนสมรส แต่กรอกข้อมูลว่าไม่มีครอบครัว หรือ โสด เป็นต้น สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว

โดยกระทรวงการคลังได้แยกสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ออกเป็นหัวข้อดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

จำเป็นต้องแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ก่อน 3 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ป้อนข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กลุ่ม มีครอบครัว / โสด

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะพบกับหน้าจอแจ้งผลการสมัคร โดยระบุสีแดง ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบบจะแนะนำวิธีการแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ไว้ด้านล่าง เช่น

สถานะลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่อ่งจากแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน
ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแจ้งข้อมูลบุตรไม่ตรบถ้วน

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้ว พบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย ซึ่งตรงกับหัวข้อที่ 9

โปรดตรวจสอบข้อมูล ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต และแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไว้ หรือ หากท่านลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ภายในวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ทำตามนี้ครับ

ยกตัวอย่างตามกรณีด้านบนนะครับ

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกตอนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน
  • หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงข้อมูล 1 คน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารรอไปแก้ไข โดยการเพิ่มข้อมูลบุตรอีก 1 คน
  • หรือ หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงเลขบัตรประชาชนผิด ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้อง
 2. ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ณ จุดให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • หากท่านลงทะเบียนออนไลน์ ไปแก้ไขที่จุดบริการใดก็ได้
  • หากท่านยื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จุดไหน ก็ขอให้ไปยื่นแก้ไขที่จุดนั้น
 3. รอตรวจสอบสถานะ 11 พฤศจิกายน 2565

รอบสำหรับการแก้ไขข้อมูล 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / พร้อมสถานะต่างๆ ได้ที่

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แก้ไขอย่างไร?

ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียน -> ติดต่อแก้ไขที่ ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต

แก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ตรวจสอบสถานะหลังแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

11 พ.ย. 65 เป้นต้นไป

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เกิดจากสาเหตุอะไร?

มี 9 เหตุผลที่กระทรวงการคลังจำแนก

ตารางประกาศผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

รอบที่ 1 ลงทะเบียน 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผล 16 ก.ย. 65

รอบที่ 2 ลงทะเบียน 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผล 23 ก.ย. 65

รอบที่ 3 ลงทะเบียน 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผล 30 ก.ย. 65

รอบที่ 4 ลงทะเบียน 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผล 7 ต.ค. 65

รอบที่ 5 ลงทะเบียน 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผล 14 ต.ค. 65

รอบที่ 6 ลงทะเบียน 7  – 13 ต.ค. 65 ประกาศผล 21 ต.ค. 65

รอบที่ 7 ลงทะเบียน 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผล 28 ต.ค. 65

รอบที่ 8 รอบสำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 ประกาศผล 11 พ.ย. 65

ตารางประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565
สรุปวันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 รับสิทธิ์อะไรบ้าง

ของขวัญปีใหม่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 เพิ่มเงินให้อีก 200 บาท

เงินคืนค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สูงสุด 315 บาท เดือนกันยายน เงินเข้าวันไหน

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีอะไรบ้าง เช็คเลย

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คู่สมรสเสียชีวิต ล่าสุด 20 ก.ย. 65

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีธนาคารกสิกรไทย 2566 ดึงเงินคืนได้ไหม

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม? ต้องทำอย่างไร? มีขั้นตอนง่ายๆ อัพเดต 2566 / 2023

วิธีแก้ไขเมื่อโอนเงินผิดบัญชีกสิกรไทย ดึงเงินคืนได้ไหม อยากได้เงินคืนต้องทำอย่างไร อัพเดต 2566 / 2023 อยากได้เงินคืนทำตามเลย

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ผ่าน ไม่ผ่าน ได้ปลายเดือนมกราคม 2566 คนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันนี้ อัพเดตสถานะ ผ่าน ไม่ผ่าน ประกาศผลวันไหน?

เปิดให้เช็คสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่าน – ไม่ผ่าน ปลายเดือนมกราคม 2565 ผู้ที่มีสถานะสีเขียว คือ ผ่าน