วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ภายใน 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

เปิดให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นรอบที่ 1 ของการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะที่พบส่วนใหญ่เป็น ลงทะเบียนสมบูรณ์ และเป็นกลุ่มไม่มีครอบครัว (สถานะภาพโสด) สำหรับอีกกลุ่มคือ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนแก้ไขมาแนะนำครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่าน สถานะสีแดง
ขั้นตอนและวิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สถานะสีแดง

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง

สาเหตุของการขึ้นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ มีอะไรบ้าง

โดยพบว่าส่วนใหญ่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น จดทะเบียนสมรส แต่กรอกข้อมูลว่าไม่มีครอบครัว หรือ โสด เป็นต้น สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว

โดยกระทรวงการคลังได้แยกสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ออกเป็นหัวข้อดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

จำเป็นต้องแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ก่อน 3 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ป้อนข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กลุ่ม มีครอบครัว / โสด

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะพบกับหน้าจอแจ้งผลการสมัคร โดยระบุสีแดง ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบบจะแนะนำวิธีการแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ไว้ด้านล่าง เช่น

สถานะลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่อ่งจากแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน
ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแจ้งข้อมูลบุตรไม่ตรบถ้วน

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้ว พบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย ซึ่งตรงกับหัวข้อที่ 9

โปรดตรวจสอบข้อมูล ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต และแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไว้ หรือ หากท่านลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ภายในวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ทำตามนี้ครับ

ยกตัวอย่างตามกรณีด้านบนนะครับ

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกตอนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน
  • หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงข้อมูล 1 คน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารรอไปแก้ไข โดยการเพิ่มข้อมูลบุตรอีก 1 คน
  • หรือ หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงเลขบัตรประชาชนผิด ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้อง
 2. ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ณ จุดให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • หากท่านลงทะเบียนออนไลน์ ไปแก้ไขที่จุดบริการใดก็ได้
  • หากท่านยื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จุดไหน ก็ขอให้ไปยื่นแก้ไขที่จุดนั้น
 3. รอตรวจสอบสถานะ 11 พฤศจิกายน 2565

รอบสำหรับการแก้ไขข้อมูล 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / พร้อมสถานะต่างๆ ได้ที่

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แก้ไขอย่างไร?

ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียน -> ติดต่อแก้ไขที่ ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต

แก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ตรวจสอบสถานะหลังแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

11 พ.ย. 65 เป้นต้นไป

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เกิดจากสาเหตุอะไร?

มี 9 เหตุผลที่กระทรวงการคลังจำแนก

ตารางประกาศผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

รอบที่ 1 ลงทะเบียน 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผล 16 ก.ย. 65

รอบที่ 2 ลงทะเบียน 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผล 23 ก.ย. 65

รอบที่ 3 ลงทะเบียน 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผล 30 ก.ย. 65

รอบที่ 4 ลงทะเบียน 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผล 7 ต.ค. 65

รอบที่ 5 ลงทะเบียน 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผล 14 ต.ค. 65

รอบที่ 6 ลงทะเบียน 7  – 13 ต.ค. 65 ประกาศผล 21 ต.ค. 65

รอบที่ 7 ลงทะเบียน 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผล 28 ต.ค. 65

รอบที่ 8 รอบสำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 ประกาศผล 11 พ.ย. 65

ตารางประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565
สรุปวันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป