วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ภายใน 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

อัปเดต :

เปิดให้ตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ซึ่งเป็นรอบที่ 1 ของการประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สถานะที่พบส่วนใหญ่เป็น ลงทะเบียนสมบูรณ์ และเป็นกลุ่มไม่มีครอบครัว (สถานะภาพโสด) สำหรับอีกกลุ่มคือ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งมีวิธีและขั้นตอนแก้ไขมาแนะนำครับ

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ไม่ผ่าน สถานะสีแดง
ขั้นตอนและวิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ สถานะสีแดง

สถานะ ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ข้อมูลที่ผู้สมัครกรอกเข้ามา ไม่ถูกต้อง

สาเหตุของการขึ้นสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ มีอะไรบ้าง

โดยพบว่าส่วนใหญ่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน เช่น จดทะเบียนสมรส แต่กรอกข้อมูลว่าไม่มีครอบครัว หรือ โสด เป็นต้น สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้แล้ว

โดยกระทรวงการคลังได้แยกสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ออกเป็นหัวข้อดังนี้

 1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี
 2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน
 3. สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย
 4. ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย
 5. ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง
 6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส
 7. ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง
 8. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง
 9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

จำเป็นต้องแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ก่อน 3 พฤศจิกายน 2565

ตรวจสอบความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว
การลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ คือ ป้อนข้อมูลความสัมพันธ์ในครอบครัวไม่ถูกต้อง

วิธีแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ กลุ่ม มีครอบครัว / โสด

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจะพบกับหน้าจอแจ้งผลการสมัคร โดยระบุสีแดง ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ซึ่งระบบจะแนะนำวิธีการแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ไว้ด้านล่าง เช่น

สถานะลงทะเบียนไม่สำเร็จ เนื่อ่งจากแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน
ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากแจ้งข้อมูลบุตรไม่ตรบถ้วน

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

เนื่องจากตรวจสอบกับฐานข้อมูลกรมการปกครองแล้ว พบว่า ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย ซึ่งตรงกับหัวข้อที่ 9

โปรดตรวจสอบข้อมูล ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต และแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ท่านได้ยื่นแบบฟอร์มและเอกสารประกอบการลงทะเบียนไว้ หรือ หากท่านลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์ ท่านสามารถติดต่อที่หน่วยรับลงทะเบียนใดก็ได้ภายในวันที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 2565

ขั้นตอนแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ให้ทำตามนี้ครับ

ยกตัวอย่างตามกรณีด้านบนนะครับ

 1. ตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกตอนสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ก่อน
  • หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงข้อมูล 1 คน ขอให้ท่านเตรียมเอกสารรอไปแก้ไข โดยการเพิ่มข้อมูลบุตรอีก 1 คน
  • หรือ หากท่านตรวจสอบพบว่า จริงๆมีบุตร 2 คน แต่ลงเลขบัตรประชาชนผิด ขอให้ท่านเตรียมข้อมูลเพื่อไปแก้ไขให้ถูกต้อง
 2. ไปยื่นเรื่องขอแก้ไขข้อมูล ณ จุดให้บริการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • หากท่านลงทะเบียนออนไลน์ ไปแก้ไขที่จุดบริการใดก็ได้
  • หากท่านยื่นลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จุดไหน ก็ขอให้ไปยื่นแก้ไขที่จุดนั้น
 3. รอตรวจสอบสถานะ 11 พฤศจิกายน 2565

รอบสำหรับการแก้ไขข้อมูล 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565
ลำดับขั้นตอนการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เมื่อท่านเช็คผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / พร้อมสถานะต่างๆ ได้ที่

ถาม ตอบ เกี่ยวกับสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

สถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์แก้ไขอย่างไร?

ตรวจสอบข้อมูลที่ลงทะเบียน -> ติดต่อแก้ไขที่ ที่ว่าการอำเภอ / สำนักงานเขต

แก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65

ตรวจสอบสถานะหลังแก้ไขสถานะลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ได้วันไหน?

11 พ.ย. 65 เป้นต้นไป

ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์เกิดจากสาเหตุอะไร?

มี 9 เหตุผลที่กระทรวงการคลังจำแนก

ตารางประกาศผลการสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565

รอบที่ 1 ลงทะเบียน 5 – 8 ก.ย. 65 ประกาศผล 16 ก.ย. 65

รอบที่ 2 ลงทะเบียน 9 – 15 ก.ย. 65 ประกาศผล 23 ก.ย. 65

รอบที่ 3 ลงทะเบียน 16 – 22 ก.ย. 65 ประกาศผล 30 ก.ย. 65

รอบที่ 4 ลงทะเบียน 23 – 29 ก.ย. 65 ประกาศผล 7 ต.ค. 65

รอบที่ 5 ลงทะเบียน 30 ก.ย. – 6 ต.ค. 65 ประกาศผล 14 ต.ค. 65

รอบที่ 6 ลงทะเบียน 7  – 13 ต.ค. 65 ประกาศผล 21 ต.ค. 65

รอบที่ 7 ลงทะเบียน 14 – 19 ต.ค. 65 ประกาศผล 28 ต.ค. 65

รอบที่ 8 รอบสำหรับแก้ไขข้อมูลเท่านั้น 20 ต.ค. – 3 พ.ย. 65 ประกาศผล 11 พ.ย. 65

ตารางประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ปี 2565
สรุปวันที่ประกาศผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง