เช็ควันโอนเงินเยียวยามาตรา 33 วันไหน 13 จังหวัดพื้นที่สีแดง

อัปเดต :

สำหนักงานประกันสังคมพร้อมโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 2,500 บาท จำนวน 1 เดือนโดยงวดแรก 4 ส.ค. 64 เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 13 หลัก

ตารางโอนเงินเยียวยามาตรา 33

*ผู้ได้รับเงินเยียวยามีประมาณ 2.87 ล้านราย

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 รอเข้า ครม เร็วๆนี้

คุณสุชาติ ชมกลิ่น แจ้งวันโอนเงินเยียวยามาตรา 33 ในระบบประกันสังคม
สุชาติ ชมกลิ่น รมว แรงงาน แจ้งโอนเงินเยียวยามาตรา 33

10 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม คือ

ทางประกันสังคมจะทยอยจ่ายให้กับผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา 33 ก่อน

 1. กรุงเทพฯ
 2. นครปฐม
 3. นนทบุรี
 4. ปทุมธานี
 5. สมุทรปราการ
 6. สมุทรสาคร
 7. นราธิวาส
 8. ปัตตานี
 9. ยะลา
 10. สงขลา

และอีก 3 จังหวัดเพิ่มเติม

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. อยุธยา
13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม มีกรุงเทพฯ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี อยุธยา
รายชื่อ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม

วิธีจ่ายเงินเยียวยามาตรา 33 คือ

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า วิธีการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33

*รอบเก็บตก หากท่านสมัครบริการพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนใหม่ ระบบจะพยายามโอนเงินให้ท่านในวันศุกร์ ครับ แนะนำให้ท่านรีบผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อรับเงินเยียวยามาตรา 33 ด่วน (ระบบจะพยายามโอนครั้งสุดท้าย 29 ต.ค. 64)

9 ประเภทกิจการที่ได้รับเงินเยียวยามีอะไรบ้าง

 1. ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร : โรงแรม, รีสอร์ต, เกสต์เฮาส์, ที่พักสัมผัสวัฒนธรรมชนบท, การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร, การบริการด้านอาหารบนแผงลอยและตลาด, การบริการด้านการจัดเลี้ยง, การบริการด้านเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เป็นหลักในร้าน
 2. การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า : การขนส่งผู้โดยสารทางรถโดยสารประจําทางระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดอื่น และระหว่างจังหวัด, การขนส่งผู้โดยสารโดยรถยนต์รับจ้าง/แท็กซี่/รถสามล้อเครื่อง จักรยานยนต์รับจ้าง, การขนส่งสินค้าแช่เย็นหรือแช่แข็งทางถนน, การขนส่งสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์ทางถนน
 3. การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ : ห้างสรรพสินค้า, ซุปเปอร์เซ็นเตอร์, การขายปลีกสินค้าทั่วไป
 4. กิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน : ธุรกิจจัดนําเที่ยว, กิจกรรมของมัคคุเทศก์, กิจกรรมการรักษาความปลอดภัย, การบริการทําความสะอาด, การจัดการประชุมและจัดการแสดงสินค้า (Event)
 5. กิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ : กิจกรรมของบริษัทโฆษณา, กิจกรรมการออกแบบและตกแต่งภายใน, การตรวจสอบบัญชี, การให้คําปรึกษาด้านภาษี
 6. ข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร : กิจกรรมการผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์, กิจกรรมการผลิตรายการโทรทัศน์, กิจกรรมด้านการจัดฉายภาพยนตร์
 7. การก่อสร้าง : การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย, การก่อสร้างถนน, สะพานและอุโมงค์, การติดตั้งระบบประปาและระบายน้ำ
 8. กิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ : กิจกรรมสปา, กิจกรรมการแต่งผม, กิจกรรมการดูแลความงาม แต่งเล็บมือและเล็บเท้า, กิจกรรมเกี่ยวกับงานศพและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
 9. ศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ : การดําเนินงานของสถานที่ออกกําลังกาย, กิจกรรมด้านสโมสรกีฬา, กิจกรรมด้านสวนสนุกและธีมปาร์ค, กิจกรรมการแสดงโชว์เพื่อความบันเทิงและการนันทนาการ
9 ประเภทกิจการที่จะได้รับเงินเยียวยา
สรุป 9 ประเภทกิจการได้รับเงินเยียวยา

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง