วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

คุณสมบัติผู้ขอกู้สินเชื่ออิ่มใจ

 1. เป็นคนไทย
 2. อายุมากกว่า 20 ปี
 3. เป็นผู้ประกอบการร้านอาหาร
 4. มีที่อยู่และสถานประกอบการแน่นอน
 5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน
 6. ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสิน
 7. ต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโม

จำเป็นต้องแนบเอกสารหรือหลักฐานการประกอบอาชีพด้วย เช่นรูปถ่ายร้านค้า เป็นต้น

ออมสินปล่อยสินเชื่อผ่อนปรนเกณฑ์อนุมัติสินเชื่ออิ่มใจ 100000 บาท
ธนาคารออมสินช่วยสินเชื่ออิ่มใจ รายละไม่เกิน 1 แสนบาท

1. เป็นคนไทย

ท่านต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

2. อายุ มากกว่า 20 ปี

ท่านต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

*นับถึงวันที่ท่านยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจ

3. เป็นผู้ประกอบการร้านค้า

ท่านต้องประกอบการร้าานอาหาร หรือเครื่องดื่ม ที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น

*โดยไม่เป็นร้านค้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้ เช่น หาบเร่ /แผงลอย / รถเข็น

4. มีที่อยู่แน่นอน

ต้องมีร้านค้าจริง ไม่ที่ตั้งและสถานะประกอบการจริง

5. ได้รับผลกระทบจากโควิด

เป็นร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด โดยแบ่งออกเป็น 3 สถานะ

 1. ปัจจุบันดำเนินการอยู่
 2. ปิดกิจการชั่วคราว
 3. ปิดกิจการถาวร

ลักษณะของสินเชื่อตัวนี้จะมาช่วยเสริมสภาพคล่องของกิจการของท่าน และท่านควรเลือก ข้อที่ 1 และ 2 เมื่อพนักงานถามถึงสถานะร้านของท่าน

6. ไม่เป็นลูกจ้างธนาคารออมสิน

ผู้ยื่นกู้สินเชื่อ อิ่มใจต้องไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือ กรรมการของธนาคารออมสิน ณ วันขอสินเชื่อ

👍 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสิน ล่าสุด 2564

👍 วิธีติดตั้งแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

7. เป็นลูกค้าออมสิน และมีแอปมายโม

ท่านต้องมีบัญชีธนาคารออมสิน และใช้บริการแอปมายโมอยู่ก่อนสมัครขอสินเชื่ออมสินอยู่ก่อนแล้ว

เปิดลงทะเบียนสินเชื่ออิ่มใจ วงเงินสูง 100,000 บาทจากธนาคารออมสิน
เริ่มลงทะเบียนสินเชื่อ จากธนาคารออมสินแล้ว

วงเงินกู้สินเชื่ออิ่มใจ

ธนาคารปล่อยให้รายละไม่เกิน 100,000 บาท

ระยะส่งคืนสินเชื่อ

ท่านสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 60 งวด หรือ ต้องชำระเงินคืนภายใน 5 ปี โดยใน 6 เดือนแรกไม่ต้องจ่าย

ขั้นตอนการขอสินเชื่ออิ่มใจ

 1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://ln15.gsb.or.th/WEB-LNIM/
 2. กดเครื่องหมายถูกหน้าช่อง ข้าพเจ้าตกลงยินยอม แล้วกดปุ่มลงทะเบียน
 3. ป้อนข้อมูล พร้อมกับแนบรูปถ่าย พร้อมกับกดลงทะเบียน
 4. รอธนาคารพิจารณา 5 วันทำการ โดยจะมีผลการสมัครสินเชื่อผ่าน SMS
 5. เมื่อได้รับ SMS แจ้งผลแล้วท่านสามารถทำรายการต่อได้ที่แอปมายโมเวอร์ชั่นล่าสุด
 6. หากผ่านรอเงินเข้าระบบไม่เกิน 7 วันทำการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่ออิ่มใจจากธนาคารออมสินปล่อยให้กู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท
สินเชื่อ อิ่มใจสำหรัรบธุรกิจร้านอาหาร
ปล่อยสินเชื่อช่วยกิจการร้านค้า ไม่เกินรายละ 100000 บาท
ออมสินพร้อมปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มร้านอาหาร รายละไม่เกิน1แสนบาท

อ้างอิง 1, 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

สินเชื่อห่วงใยออมสิน กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10000 บาท

สินเชื่อออมสิน softloan สำหรับ sme วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

สินเชื่อคืนความสุข ธนาคารออมสิน กู้ได้ 15,000 กดสมัครผ่านมายโม mymo

สมัครสินเชื่อออมสิน 10,000บาท วันที่ 4 – 6 มิ.ย. แจ้งผลแล้ว

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป