เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564 มีค่าอะไรบ้าง

อัปเดต :

บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 25564 ยืนยันรับเงินเข้า 6 รายการพร้อมกับส่วนลดและเงินคืนสามารถกดเป็นเงินสดได้หลายรายการ เช่น เงินคืนค่าน้ำประปา เงินคืนค่าไฟฟ้า และสิทธิผู้พิการ 200 บาทผ่าน e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 64

 1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
 2. วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อ
 3. ส่วนลดค่าโดยสาร
 4. เงินคืนค่าไฟฟ้า
 5. เงินคืนค่าน้ำประปา
 6. เพิ่มกำลังซื้อกลุ่มผู้พิการ

*เงินช่วยค่าก๊าซจะได้รับ 3 เดือนต่อครั้ง 45 บาท (45บาท/3เดือน)

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564 รับ 6 สิทธิ์
6 สิทธิ์ให้กลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564

เช็คเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 64

1. วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภค

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจน เดือนสิงหาคม จะได้รับการแบ่งวงเงินตามเกณฑ์รายได้ดังนี้

 1. ผู้มีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท
 2. ผู้มีรายได้ปีละ 30,000 – 100,000 บาท

กลุ่มผู้ที่มีรายได้ไม่เกินปีละ 3 หมื่นบาท

กลุ่มผู้ที่มีรายได้ปีละ 3 หมื่น – 1 แสนบาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถรูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐ
รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านธงฟ้า

2. วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อทุกคน 1,200 บาท แบ่งจ่ายให้เดือนละ 200 บาท นาน 6 เดือน

โดยวงเงินเพิ่มกำลังซื้อท่านจำเป็นต้องใช้ให้หมดภายในเดือนที่ได้รับ เช่น ท่านได้รับวงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 1 สิงหาคม ท่านจะต้องใช้วงเงินนี้ให้หมดภายใน 31 สิงหาคม เป็นต้น

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3. ส่วนลดค่าโดยสาร

สิทธิส่วนลดค่าโดยสารจะให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564 จะมีดังนี้

 1. ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
 2. ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 3. ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

จังหวัดที่ใช้ส่วนลดค่ารถไฟฟ้าได้

ส่วนลดค่าโดยสารใช้ได้ที่ไหน

ท่านสามารถใช้ร่วมกับรถ บขส. โดยจะได้รับไม่เกิน 500 บาท จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนชำระเงิน

4. เงินคืนค่าไฟฟ้า 230 บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคมนี้จะได้รับเงินคืนค่าไฟฟ้าจะต้องลงทะเบียนกับทางการไฟฟ้าส่วนภภูมิภาค /การไฟฟ้านครหลวงไทยก่อนถึงจะได้รับเงินคืน

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินคืนค่าไฟฟ้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม

ขั้นตอนการรับส่วนลดมีดังนี้

 1. ให้ลงทะเบียนก่อน
  -ผู้ใช้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลงทะเบียนที่นี่
  -ผู้ใช้ไฟฟ้านครหลวงไทยลงทะเบียนที่นี่
 2. ท่านต้องจ่ายค่าไฟฟ้าในเดือนนี้ก่อน
 3. เงินคืนจะได้รับทุกๆ วันที่ 18 ของเดือนถัดไป
 4. เงินจะคืนในรูปแบบ e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. สามารถกดเงินสด atm ได้
 6. หมดสิทธิได้รับในเดือน กันยายน 2564
ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนลดค่าน้ำประปา
ลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปาสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

5. เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาท

คุณสมบัติผู้ขอรับเงินคืนค่าน้ำประปา

ขั้นตอนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าน้ำประปา

 1. ต้องลงทะเบียน
  ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปานครหลวงไทย
  ลงทะเบียนรับเงินคืนค่าน้ำประปาส่วนภูมิภาค
 2. ต้องชำระเงินค่าน้ำประปาในเดือนนี้ก่อน
 3. เงินจะได้รับคืนทุกวันที่ 18 ของเดือนถัดไป
 4. วงเงินจะเข้ามาในส่วน e-Money
 5. สามารถกดเป็นเงินสด atm ได้

6. เพิ่มเงินให้กลุ่มผู้พิการ 200 บาท

ผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงิน 200 บาททุกเดือนโดยวงเงินเพิ่ม 200 บาทนี้จะสามารถกดเป็นเงินสด atm ได้

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ์เงินเพิ่มผู้พิการ

 1. เป็นผู้พิการที่ได้รับสิทธิ์เบี้ยความพิการ
 2. เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. ได้รับเงินทุกๆ วันที่ 22 ของเดือน
 4. วงเงินนี้ กดเป็นเงินสด atm ได้
สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สิงหาคม 2564
สิทธิผู้ถือบัตรคนจนเดือนสิงหาคม 2564

อ้างอิง 1

เรื่องที่เกี่ยวข้อง