เกษตรกรวันนี้รับโอนเงิน 5,000 บาท รอบสุดท้าย

• 4:47 น.
เยียวยาเกษตรกร โอนรอบสุดท้าย
เยียวยาเกษตรกร โอนรอบสุดท้าย

สรุปเงินเยียวยาเกษตรกร 15,000 บาท

 • รอบที่ 1 เดือน พ.ค  จำนวน 7.4 ล้านราย
 • รอบที่ 2 เดือน มิ.ย. จำนวน 7.4 ล้านราย
 • รอบที่ 3 เดือน ก.ค. จำนวน  7.0 ล้านราย

*อธิบายเพิ่มเติม

 1. อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชี รอโอนรอบที่ 1,2,3 จำนวน 22,948 ราย
 2. อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบบัญชี  รอโอนรอบที่ 2 และ 3 จำนวน 205 ราย
 3. ไม่สามารถโอนเงินได้ 126,655ราย เนื่องจากเกษตรกรยังไม่ได้มาแจ้งเลขที่บัญชีรับเงินโอน

หากท่านขึ้นสถานะเหมือนในรูปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้รับ ทาง ธกส.เตรียมขยายเวลาในการโอนเงินออกไปถึงประมาณกลางเดือนหน้า

ตรวจสอบได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือ https://agri.baac.or.th/

ส่วนแผนโอนเงินเยียวยาเกษตรกร งวดที่ 3 ธ.ก.ส. ได้กำหนดไว้ดังนี้

 1. วันที่ 15 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 2.  วันที่ 16 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 3. วันที่ 17 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 4. วันที่ 18 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 5. วันที่ 19 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 6. วันที่ 20 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 7. วันที่ 21 ก.ค.63 โอนเงิน 1 ล้านราย
 8. วันที่ 22 ก.ค.63 โอนเงิน 5.96 แสนราย

สำหรับรอบที่ 3 ยังคงมีผู้ตกค้างไม่ได้รับเงิน ประมาณ 4 แสนราย รายชื่อผู้มีสิทธิที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตร ส่งมาให้ แต่อาจจะมีเกษตรกรบางรายเสียชีวิต หรืออยู่ในขั้นตอนการอุทธรณ์

เมื่อคณะกรรมการอุทธรณ์เห็นชอบแล้วเป็นไปตามขั้นตอน ก็คือ จะส่งรายชื่อ ให้ ธ.ก.ส.โอนเงินผ่านบัญชี

ซึ่งอาจจะต้องขยายระยะเวลาออกไปถึงเดือนสิงหาคม จะเสนอกลไกลนี้ให้คณะกรรมการกลั่นกรอง ส่งผ่าน ครม.ให้ความเห็นชอบต่อไปในเร็วๆนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง