4 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด พฤษภาคม 2565

อัปเดต :

แนะนำ 4 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2565 รับ 9 สิทธิประโยชน์ใช้จ่ายทั้งวงเงินรูดซื้อของ ส่วนลดค่าเดินทาง และเงินคืนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุดได้รับเงินเพิ่มสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

ขั้นตอนและวิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนล่าสุด

ท่านสามารถเช็คสิทธิ์หรือวงเงินคงเหลือ หรือวงเงินสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ผ่านหลายช่องทางดังนี้ครับ เป็นวิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2565

 1. โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. กดตู้ ATM เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. สแกนในแอปถุงเงิน เพื่อเช็คยอดในบัตรสวัสดิการฯ
 4. รูดเครื่อง EDC เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรคนจน

วิธีที่ 1 โทรเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด

เป็นวิธีที่หลายๆท่านใช้เพื่อเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ทุกวงเงิน เช่น วงเงินส่วนลด วงเงินรูดซื้อสินค้า และวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

ตัวอย่างการโทรเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ e Money (ยอดเงินที่กดเป็นเงินสดได้)

 1. โทรเบอร์ 02 109 2345
 2. ฟังเสียงระบบชี้แจงสิทธิประโยชน์ล่าสุด
 3. กด 3 ตรวจสอบวงเงินคงเหลือ
 4. กด 1 เช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. กดหมายเลข 16 หลัก ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 6. กดรหัส ATM คู่บัตร 6 หลัก
 7. ฟังเสียงระบบแจ้งยอดเงินคงเหลือให้ทราบ

หมายเหตุ : กด * เพื่อฟังอีกครั้ง / กด # เพื่อกลับสู่เมนูก่อนหน้า / กด 0 เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่

โทรเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 02 109 2345
วิธีเช็คยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลาสุด

วิธีที่ 2 วิธีเช็คยอดเงินในบัตรคนจนด้วยการกดตู้เอทีเอ็ม ATM ธนาคารกรุงไทยเพื่อตรวจสอบยอดเงิน

วิธีนี้คือท่านจะเช็คยอดเงินได้เฉพาะยอดเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อยู่ในกลุ่ม e Money หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์

 1. เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าตู้ atm ธนาคารกรุงไทย
 2. กดรหัส atm 6 หลัก
 3. เลือกเมนู บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู เช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 5. ระบบจะแจ้งยอดเงินคงเหลือ

ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกรุงไทยจะมีธนบัตร 100, 500  และ 1,000 บาท

วงเงิน e Money หรือ กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์มีอะไรบ้าง

เช็คยอดเงินในบัตรคนจนด้วยเครื่องเอทีเอ็ม atm ธนาคารกรุงไทย เมนูบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เช็กเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเครื่อง atm ธนาคารกรุงไทย

วิธีที่ 3 สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ร้านค้ามีแอปถุงเงิน

ท่านสามารถตรวจสอบยอดใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ร้านค้ามีแอปถุงเงิน

 1. ยื่นบัตรให้พ่อค้า แม่ค้า
 2. แอปถุงเงิน กดเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 3. สแกนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. สแกนใบหน้า หรือ กดรหัส atm 6 หลัก
 5. ระบบจะแจ้งวงเงินที่ใช้ได้

วงเงินที่สามารถเช็คผ่านช่องทางแอปถุงเงินมีอะไรบ้าง

เช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแอปถุงเงินที่ร้านค้า
วิธีเช็กยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยแอปถุงเงิน

วิธีที่ 4 วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยการกดเช็คยอดเงินที่เครื่อง EDC

วงเงินที่จะเช็คที่เครื่อง EDC จะมีของวงเงินส่วนลดและวงเงินในกลุ่ม e Money โดยท่านต้องนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปที่ร้านค้าที่มีเครื่อง EDC

 1. เสียบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้าเครื่อง EDC
 2. เลือกเมนูที่ต้องการตรวจสอบยอดเงิน เช่น วงเงินร้านธงฟ้า ก็ให้กดเมนูร้านธงฟ้า เป็นต้น
 3. ระบบจะแจ้งยอดให้ท่านทราบ

วงเงินรูดซื้อสินค้าจะได้ 200 – 300 บาท ตามเกณฑ์รายได้ โดยจะไม่สามารถสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้

เครื่อง EDC ร้านขายก๊าซหุงต้มจะมีเมนูให้เช็คส่วนลดค่าก๊าซ (เครื่อง EDC ร้านค้าจะไม่มีเมนูนี้)

วิธีเช็คยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง edc เครื่องรูดบัตรสวัสดิกาแรห่งรัฐบัตรคนจน
เช็ควงเงินหรือยอดเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านเครื่อง edc

เรื่องที่เกี่ยวข้อง