วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564 รับ 8 สิทธิพิเศษ

ปฏิทินเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน รับ 8 สิทธิ์พิเศษพร้อมกับเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุเกิน 60 ปี เข้ามาให้ในเดือนนี้ 500 – 1000 บาทโดยจะจ่ายในเดือนกันยายนนี้ครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564

แอดมินเว็บ 18pee.com ได้สรุปสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน หรือบัตรคนจนกันยายนดังนี้ครับ

 1. วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วันที่ 1 วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. วันที่ 1 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. วันที่ 1 ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 5. วันที่ 3 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท
 6. วันที่ 18 ค่าไฟฟ้า สูงสุด 230 บาท
 7. วันที่ 18 ค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 8. วันที่ 22 เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท

👍 วิธีกดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับสิทธิพิเศษ 8 รายการพร้อมกดเงินสดได้
ตารางรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 รายการ

รายการที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า

วงเงินรูดซื้อสินค้าจะมีให้ทุกเดือนในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนท่านได้รับวงเงินนี้แล้วต้องใช้จ่ายให้หมดในเดือนนั้นๆ (ไม่มีสมทบเดือนถัดไป) กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้ตามเกฑณ์รายได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บัตรคนจน 300 บาท

กลุ่มที่ 2 บัตรคนจน 200 บาท

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน รับอีก 200 บาท

รายการที่ 2 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลได้มอบเงินเยียวยาพิเศษเพื่อช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ 13.7 ล้านราย ให้คนละ 200 บาท x 6 เดือน

วันโอนเงินเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 64

รายการที่ 3 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะจะให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 64 จะมีดังนี้

 1. ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
 2. ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 3. ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

จังหวัดที่ใช้ส่วนลดค่ารถไฟฟ้าได้

บัตรคนจน hybrid 2 chips
บัตรคนจน hybrid 2 chips

ส่วนลดค่าโดยสารใช้ได้ที่ไหน

ท่านสามารถใช้ร่วมกับรถ บขส. โดยจะได้รับไม่เกิน 500 บาท จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนชำระเงิน

รายการที่ 4 ค่าก๊าซหุงต้ม

ปีงบประมาณ 2564 ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มในทุกๆ 3 เดือน หรือ ได้ 45 บาทต่อ 3 เดือน

เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้มเข้าวันไหน?

จะเข้าให้ทุกๆวันที่ 1 เว้น 3 เดือน ตามตารางดังนี้ครับ

ในรอบวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 ท่านจะต้องใช้วงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทให้หมด ไม่มีสะสมหรือสมทบไปเดิอนถัดไป

 

เงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินค่าก๊าซหุงต้มให้ 45 บาท

รายการที่ 5 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนที่อายุเกิน 60 ปีจะได้รับวงเงินปกติเดือนละ 50 – 100 บาท แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ท่านจะไม่ได้รับเงินนี้ เพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณให้

👍 รายละเอียดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท

แต่เมื่อการประชุมวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน (เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 3 กันยายน 2564

วันโอนเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรคน

*ยองเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของ e-Money

ตารางรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 - 1000 บาท
ตารางรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่จะได้รับคือจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เช่น ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปา และลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น โดยยอดเงินที่คืนจะได้รับผ่านระบบ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงไทยสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน ได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าไฟฟ้า 150 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 150 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่หม้อแปลงไฟฟ้า

รายการที่ 7 เงินคืนค่าน้ำประปา

ผู้ใช้น้ำประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือนได้โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนไช้สิทธิ์นี้

ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าน้ำประปา 80 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่ของมิเตอร์น้ำประปา

รายการที่ 8 เงินเพิ่มผู้พิการบัตรคนจน 200 บาท

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการปรับเพิ่มจากเดิม 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน แต่เงินที่เพิ่มมาอีก 200 บาทท่านจะได้รับเป็นยอดเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ข่าวเพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท/เดือน

สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท