เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564 รับ 8 สิทธิพิเศษ

อัปเดต :

ปฏิทินเช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน รับ 8 สิทธิ์พิเศษพร้อมกับเพิ่มเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อายุเกิน 60 ปี เข้ามาให้ในเดือนนี้ 500 – 1000 บาทโดยจะจ่ายในเดือนกันยายนนี้ครับ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564

แอดมินเว็บ 18pee.com ได้สรุปสิทธิ์พิเศษสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน หรือบัตรคนจนกันยายนดังนี้ครับ

 1. วันที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า 200 – 300 บาท
 2. วันที่ 1 วงเงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 3. วันที่ 1 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ 500 บาท
 4. วันที่ 1 ค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาท
 5. วันที่ 3 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท
 6. วันที่ 18 ค่าไฟฟ้า สูงสุด 230 บาท
 7. วันที่ 18 ค่าน้ำประปา สูงสุด 100 บาท
 8. วันที่ 22 เงินเพิ่มผู้พิการ 200 บาท

👍 วิธีกดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1000 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนรับสิทธิพิเศษ 8 รายการพร้อมกดเงินสดได้
ตารางรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 8 รายการ

รายการที่ 1 วงเงินรูดซื้อสินค้า

วงเงินรูดซื้อสินค้าจะมีให้ทุกเดือนในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนท่านได้รับวงเงินนี้แล้วต้องใช้จ่ายให้หมดในเดือนนั้นๆ (ไม่มีสมทบเดือนถัดไป) กรมบัญชีกลางได้จ่ายเงินให้ตามเกฑณ์รายได้ดังนี้

กลุ่มที่ 1 บัตรคนจน 300 บาท

กลุ่มที่ 2 บัตรคนจน 200 บาท

วงเงินเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 2564
โครงการเพิ่มกำลังซื้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน รับอีก 200 บาท

รายการที่ 2 วงเงินโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รัฐบาลได้มอบเงินเยียวยาพิเศษเพื่อช่วยเหลือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วประเทศ 13.7 ล้านราย ให้คนละ 200 บาท x 6 เดือน

วันโอนเงินเพิ่มกำลังซื้อให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 64

รายการที่ 3 ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะ

สิทธิส่วนลดค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะจะให้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน 64 จะมีดังนี้

 1. ค่าโดยสารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท/เดือน (ใช้ชำระค่าโดยสารด้วยระบบ e-Ticket)
 2. ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาท/เดือน
 3. ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาท/เดือน

จังหวัดที่ใช้ส่วนลดค่ารถไฟฟ้าได้

บัตรคนจน hybrid 2 chips
บัตรคนจน hybrid 2 chips

ส่วนลดค่าโดยสารใช้ได้ที่ไหน

ท่านสามารถใช้ร่วมกับรถ บขส. โดยจะได้รับไม่เกิน 500 บาท จำเป็นต้องแสดงบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก่อนชำระเงิน

รายการที่ 4 ค่าก๊าซหุงต้ม

ปีงบประมาณ 2564 ท่านจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้มในทุกๆ 3 เดือน หรือ ได้ 45 บาทต่อ 3 เดือน

เงินช่วยค่าก๊าซหุงต้มเข้าวันไหน?

จะเข้าให้ทุกๆวันที่ 1 เว้น 3 เดือน ตามตารางดังนี้ครับ

ในรอบวันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย. 64 ท่านจะต้องใช้วงเงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทให้หมด ไม่มีสะสมหรือสมทบไปเดิอนถัดไป

 

เงินช่วยเหลือค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเงินค่าก๊าซหุงต้มให้ 45 บาท

รายการที่ 5 เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายนที่อายุเกิน 60 ปีจะได้รับวงเงินปกติเดือนละ 50 – 100 บาท แต่เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นมา ท่านจะไม่ได้รับเงินนี้ เพราะรัฐบาลไม่มีงบประมาณให้

👍 รายละเอียดเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 500 – 1,000 บาท

แต่เมื่อการประชุมวันที่ 30 กรกฏาคม 2564 มีมติจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ จ่ายเงินย้อนหลังให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันยายน (เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ) ในวันที่ 3 กันยายน 2564

วันโอนเงินให้ผู้สูงอายุที่มีบัตรคน

*ยองเงินจะโอนเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในส่วนของ e-Money

ตารางรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 - 1000 บาท
ตารางรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

รายการที่ 6 เงินคืนค่าไฟฟ้า

สำหรับผู้ที่จะได้รับคือจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ เช่น ลงทะเบียนรับเงินช่วยค่าน้ำประปา และลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า เป็นต้น โดยยอดเงินที่คืนจะได้รับผ่านระบบ e-Money ภายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถกด ATM เป็นเงินสดออกมาใช้ได้

ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน
ส่วนลดค่าไฟฟ้าไม่เกิน 230 บาท/เดือนสำหรับผู้ถือบัตรคนจน

ผู้ที่ใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวงไทยสามารถลงทะเบียนรับส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาท/เดือน ได้

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้ไฟฟ้าเกิน 230 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าไฟฟ้า 150 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 150 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่หม้อแปลงไฟฟ้า

รายการที่ 7 เงินคืนค่าน้ำประปา

ผู้ใช้น้ำประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค สามารถลงทะเบียนเพื่อรับส่วนลดค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาท/เดือนได้โดยท่านจะต้องลงทะเบียนก่อนไช้สิทธิ์นี้

ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน
ส่วนลดค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท/ครัวเรือน

*หมายเหตุ

 1. หากเดือนไหนท่านใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท ท่านจะไม่ได้รับเงินคืน
 2. รอบเงินคืนจะเป็นในรอบเดือนถัดไป เช่น เดือนมีนาคม ท่านชำระค่าน้ำประปา 80 บาท ท่านจะได้รับเงินคืน 80 บาท ในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้น
 3. 1 ครอบครัว / 1 สิทธิ โดยยึดตามเลขที่ของมิเตอร์น้ำประปา

รายการที่ 8 เงินเพิ่มผู้พิการบัตรคนจน 200 บาท

สำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับการปรับเพิ่มจากเดิม 800 บาท/เดือน เป็น 1,000 บาท/เดือน แต่เงินที่เพิ่มมาอีก 200 บาทท่านจะได้รับเป็นยอดเงินในกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ข่าวเพิ่มเงินให้ผู้พิการ 200 บาท/เดือน

สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
สำหรับผู้พิการได้เพิ่มอีก 200 บาทสามารถเช็คเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง