เตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจเพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 500 – 700 บาท

อัปเดต :

ความคืบหน้าล่าสุด ณ ตอนนี้รัฐบาลกำลังพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด โดยเมื่อประการผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ผ่าน – ไม่ผ่าน จะได้นำข้อมูลที่ได้ไปประกอบการพิจารณาในหลายๆส่วนเพื่อเสนอเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

อัพเดต 30 ม.ค. 2566 : กำลังขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

รัฐบาลเตรียมเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ตอนนี้รองบประมาณ และ พิจารณาอยู่
เพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 อาจจะเป็นเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้า ก็เป็นได้

* 1 มีนาคม 2566 จะเริ่มใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

งบประมาณบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในแต่ละปี

เมื่อค้นหาข้อมูลงบประมาณที่นำมาใช้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะพบว่าในแต่ละปีรัฐบาลเตรียมงบประมาณไว้ให้ประมาณ 4-5หมื่นล้านบาท (อ้างอิง bbc)

ซึ่งปีงบประมาณ 2566 ได้ทราบข้อมูลว่าเตรียมวงเงินประมาณ 40,000 – 50,000 ล้านบาทเหมือนกับทุกๆปี โดยในการเพิ่มสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2566 นี้กำลังจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม โดยต้องเอาข้อมูลจากหลายๆส่วน หลายๆหน่วยงานมาประกอบ เพื่อพิจารณาสิทธิที่เพิ่มขึ้นด้วย อาจจะเป็นการเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้า 500 – 700 บาท ก็ต้องดูงบประมาณที่มีอีกครั้งหนึ่ง

*โดยอ้างอิงจากแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ส่วนที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ หน้าที่ 3 และ หน้าที่4

ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ ในแบบฟอร์มรับสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แบบฟอร์มความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ หน้า 3 ในแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ส่วนที่ 4 ความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ หน้าที่ 4 ในแบบฟอร์มลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565
กรอกข้อมูลความต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือ หน้าที่ 4

เพิ่มเติมข้อมูลวงเงินรูดซื้อสินค้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ปัจจุบัน

สิทธิประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปัจจุบัน

สำหรับผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ 2566 จะสามารถใช้สิทธิได้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 นี้เท่านั้น

  1. วงเงินรูดซื้อสินค้า
  2. วงเงินส่วนลดค่าเดินทาง
  3. วงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม
  4. เงินคืนค่าไฟฟ้า
  5. เงินคืนค่าน้ำประปา
  6. เงินเพิ่มผู้พิการ

ประชาชนเรียกร้องต้องการปรับเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้าเป็น 500 – 700 บาท

ตามที่มีการแชร์ข่าวว่ากระทรวงการคลังกำลังพิจารณาเพิ่มสิทธิเข้ามาในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้น มีผู้คนร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายต่างเห็นด้วยกับการเพิ่มวงเงินรูดซื้อสินค้า น่าจะปรับเป็น 500 และ  700 บาท ซึ่งจะสอดคล้องกับสถานะการณ์ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

*ขอบคุณข้อมูลในกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

กระทรวงการคลังชีแจ้งการเพิ่มสิทธิ หรือ เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกี่ยวกับการหาเสียง
การเพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่เกี่ยวกับการหาเสียง

อ้างอิง เว็บไซต์โครงการเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง