เยียวยาเกษตรกร พร้อมโอนรอบสุดท้าย 15 ก.ค.

อัปเดต :

15 ก.ค. พร้อมโอน 15,000 บาทเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้าย

รับเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้าย
รับเงินเยียวยาเกษตรกรรอบสุดท้าย

สรุปข่าวจากไทยรัฐ ให้ข่าวโดยคุณ อนันต์

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แจกเงิน 5,000 บาท x 3 เดือน

เดือนที่ 1 

👍 สิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม

👍 อสม. โดนตัดเงินตอบแทน เหลือ 3,500 บาท

👍 เงินกู้ผู้พิการ 10,000 บาทไม่มีคนค้ำ

เดือนที่ 2

รอรับสิทธิ เดือนที่ 3
รอรับสิทธิ เดือนที่ 3

เดือนที่ 3

อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ
อยู่ระหว่างตรวจสอบสิทธิ

อื่นๆที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล ณ. 30 มิ.ย.

ช่วยเหลือเกษตรกร ธกส.
ช่วยเหลือเกษตรกร ธกส.

หากหลังจากวันที่ 14 ก.ค.แล้ว กลุ่มรับเดือนที่ 2 ยังไม่ได้รับเงิน จะต้องรอถึงปรายเดือน เพื่อที่จะให้กลุ่มรับเดือนที่ 3 รับเงินก่อน และจะย้อนหลังรวมเป็น 2 เดือนให้ โดยจะต้องสิ้นสุดภายในเดือนนี้

สำหรับผู้ยื่นอุทธรณ์

ผู้ประกันตน

มีจำนวน 1,537 ราย จากข้อมูลของประกันสังคมเมื่อ 16 มิ.ย. จะขอให้ทางประกันสังคมเร่งพิจารณาว่าจะเอาอย่างไรต่อไป เพราะจะต้องยื่นเรื่องต่อไปที่ คณะกรรมการฯ พิจารณาอีกต่อหนึ่ง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง