วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

เงินกู้ธนาคารออมสิน แอปมายโม มาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10000 บาท

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย หรือ เงินกู้ธนาคารออมสิน ยืนยันเกษตรกรกู้ไม่ได้

จากรูปที่มีการส่งต่อและแชร์ในกลุ่มต่างๆ ทางแอดมินเว็บสิบแปดปีได้ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่าเป็นคุณสมบัติผู้ที่จะขอเงินกู้ธนาคารออมสินจริง โดยได้โพสต์โดยเพจ MyMo

เป็นเกษตรกรกู้เงินออมสินไม่ได้ใช่ไหม

โดยสรุปมีเหตุผลดังนี้ครับ เมื่อวันที่ 5 พ.ค. ทาง ครม. ได้มีมติเห็นชอบมอบวงเงินให้ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารละ 10,000 ล้านบาทปล่อยให้ประชาชนกู้ในมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยหนึ่งในคุณสมบัติที่ทั้งสองธนาคารต้องพิจารณาคือ ต้องไม่ปล่อยสินเชื่อซ้ำซ้อนกัน

สถานะคุณไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
สถานะไม่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อ เนื่องจากไม่ผ่านเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสิน

  1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ
  3. เป็นคนไทย
  4. อายุ 20 ปีขึ้นไป
  5. เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
  6. ต้องไม่เป็นเกษตรกร
  7. เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้
  8. มีอีเมล
  9. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานออมสิน
  10. เป็นลูกค้าออมสินที่ใช้แอป MyMo ก่อน 1 พ.ค. 64

1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ

มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำ และเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกินอายุ 60 ปี

2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ

ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นคนไทย

เป็นคนไทย สัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด หรือ บัตรชิปการ์ด (แถบแม่เหล็ก)

หากท่านยื่นกู้แล้วป้อนรหัสหลังบัตรประชาชน พบรหัส E ต่างๆ แนะนำให้อ่านวิธีแก้ไขได้ที่นี้ https://18pee.com/gsb-money-10k-e-062-0002/

4. อายุ 20 ปีขึ้นไป

นับถึงวันที่ 1 พ.ค. 2564 ท่านจะต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปจึงจะสามารถยื่นกู้มาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทได้

5. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ธนาคารออมสินได้เปิดให้ประชาชนที่เป็นลูกค้าธนาคารได้ยืนกู้สินเชื่อสู้ภัยเป็น 3 เฟส ดังนี้

6. ต้องไม่เป็นเกษตรกร

ผู้กู้จะต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เช่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

👍 แนะนำให้ท่านสมัครสินเชื่อสู้ภัยจาก ธ.ก.ส.

7. เป็นผู้ที่มีที่อยู่แน่นอน

จะต้องเป็นผู้ที่มีที่อยู่อย่างแน่นอน สามารถติดต่อได้

8. มีอีเมล (e-mail)

จำเป็นต้องมีอีเมล ที่สามารถติดต่อได้จริงเพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

👍 วิธียืนยันอีเมลในแอปมายโมเวอร์ชั่นใหม่

👍 วิธีสมัครอีเมลใหม่ gmail เพื่อยืนยันแอปมายโม

ต้องมีอีเมลที่ติดต่อได้
อีเมล gmail

9. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

ท่านต้องไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานธนาคารออมสิน

10. เป็นลูกค้าที่ใช้แอปมายโมก่อน 1 พ.ค. 64

กลุ่มลูกค้าที่สมัครสินเชื่อสู้ภัยในเฟส 1 และ เฟส 2  จะต้องเป็นลูกค้าธนาคารออมสินที่เปิดบัญชีธนาคาร หรือติดตั้งแอปมายโมก่อนวันที่ 1 พ.ค. 64

สำหรับเฟส 3 จะเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่เปิดบัญชีธนาคารออมสินใหม่ และติดตั้งแอปมายโมหลังจากวันที่ 1 พ.ค. 64

เฟส 3 ยังไม่ระบุวันที่จะเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อ โปรดรอ

คุณสมบัติผู้จะขอเงินกู้ธนาคารออมสิน มาตรการสินเชื่อสุ้ภัย 10,000 บาท
เปิดคุณสมบัติผู้ขอเงินกู้ธนาคารออมสิน ล่าสุด กู้สินเชื่อผ่านแอปมายโม

มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

วงเงินให้กู้

อัตราดอกเบี้ยคงที่

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

คุณสมบัติผู้กู้

ระยะเวลาโครงการ

มาตรการสินเชื่อสู้ภัยจากธนาคารออมสิน
ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อเงินกู้ธนาคารออมสินผ่านแอปมายโม MyMo
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทต่อรายปล่อยให้กู้ผ่านแอปมายโม
ธนาคารออมสินปล่อยวงเงินกู้สินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาท

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

สินเชื่อห่วงใยออมสิน กู้เงินผ่านแอปมายโม MyMo 10000 บาท

สินเชื่อออมสิน softloan สำหรับ sme วงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาท

สินเชื่อออมสิน เปิดให้กู้สินเชื่อไทรทองส่วนบุคคล ผ่อนล้านละ 5,000 บาท

สินเชื่อคืนความสุข ธนาคารออมสิน กู้ได้ 15,000 กดสมัครผ่านมายโม mymo

สินเชื่ออิ่มใจ วงเงินกู้ 100,000 บาท จากธนาคารออมสิน 2564

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป