วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

สินเชื่อออมสิน ข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 แนะนำแก้ไขดังนี้

สำหรับผู้ที่จองสิทธิ์สมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย 10,000 บาทจากทางธนาคารออมสินและเมื่อท่านได้รับคิวเข้าระบบเพื่อสมัครสินเชื่อออมสิน แต่เมื่อป้อนข้อมูลหลังบัตรประชาชน พบว่าขึ้นข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 วันนี้แอดมินเว็บสิบแปดปีจะมาแนะนำวิธีแก้ไขครับ

คุณสมบัติผู้กู้สินเชื่อออมสิน (มาตรการสินเชื่อสู้ภัย)

  1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี
  2. เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี
  3. เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  4. เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19
  5. ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น
  6. เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  7. ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
  8. ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)
  9. เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564
สมัครสินเชื่อออมสิน mymo แล้วขึ้นแจ้งเมื่อป้อนรหัสหลังบัตร E:062:0002
เมื่อสมัครสินเชื่อออมสินแล้วขึ้นรหัส E:062:0002 มีวิธีแก้ไข

วิธีแก้ไขสถานะเมื่อป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วระบบแจ้งรหัส E ต่างๆ

สรุปสถานะที่ต้องพบเมื่อท่านป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนในระบบเพื่อตรวจสอบสิทธิสถานะเบื้องต้น

สถานะ E:062:0001 แก้ไขอย่างไร

จากที่มีคนแชร์ในกลุ่มเฟสบุ๊คต่างๆ ถึงปัญหาที่พบเจอคือเมื่อป้อนเลขหลังบัตรประชาชนแล้วจะขึ้นข้อความแจ้งว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ Call Center 1143 (E:062:0001)

สถานะ E:062:0001 คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์
คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอสินเชื่อ E:062:0001

สถานะ E:062:0002 แก้ไขได้ไหม

ผู้ที่ป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วขึ้นข้อความแจ้งว่า “ข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง (E:062:0002)

E:062:0002 คืออะไร

โค๊ตรหัสนี้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ คือ ตอนเปิดบัญชีธนาคารออมสินใช้บัตรประชาชนใบเก่า แต่ ณ ปัจจุบัน ลูกค้าได้ใช้บัตรประชาชนใบใหม่ (ทำบัตรใหม่ด้วยสาเหตุ บัตรหมดอายุ/บัตรหาย/บัตรชำรุด) แล้วข้อมูลไม่ตรงกันในระบบของธนาคาร จึงแจ้งผลออกมาเป็น E:062:0002

กดดูผู้แชร์วิธีการแก้ไข

ข้อมูลไม่ถูกต้อง E:062:0002 กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่
ข้อมูลไม่ถุกต้อง กรุณาตรวจสอบและทำรายการใหม่อีกครั้ง E:062:0002

สถานะ E:062:0005 มีวิธีแก้ไขอย่างไร

สถานะนี้ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าเก่า หรือเป็นบัญชีที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นบัญชีในสถานะอื่นๆของธนาคาร (สถานะไม่ active) โดยเมื่อท่านป้อนรหัสหลังบัตรประชาชนแล้วจะขึ้น “ไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้ กรุณาติดต่อสาขาธนาคารออมสินเพื่อตั้งค่าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่พร้อมใช้งานเป็นบัญชีหลักสำหรับการรับเงิน (E:062:0005)”

สถานะไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัยได้ E:062:0005
E:062:0005 ไม่สามารถสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ได้

เปิดเกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายผ่านแอปมายโม

เกณฑ์พิจารณาสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกู้ง่ายผ่านแอปมายโม

ธนาคารออมสินประกาศช่วยลูกหนี้ พร้อมกับมาตรการพักชำระหนี้ยาว
ออมสินประกาศพักชำระหนี้ให้ลูกค้า ท่านไหนสนใจกดผ่านแอปมายโมได้เลย

 

อ้างอิง 1, 2, 3

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท