ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

เราชนะ
วิธีแก้ไขแอปเป๋าตังแจ้งยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

2 วิธีแก้ไขสถานะแอปเป๋าตังแจ้ง ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียน

แก้ไขแอปเป๋าตังแจ้งว่า ยังไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ โดยไม่มีข้อมูลของท่านในโครงการคนละครึ่ง และ เราเที่ยวด้วยกัน