วิธีเช็คเงินเราชนะ

3 วิธีเช็คเงินเราชนะของกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 วิธีเช็คเงินเราชนะ โทร/สแกน/กด ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

3 วิธีเช็คเงินเราชนะทำด้วยตัวเองง่าย ๆ โทรถามคอลเซ็นเตอร กดดูยอดที่เครื่อง edc และสแกนดูยอดเงินเราชนะผ่านแอปถุงเงิน