สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

สละสิทธิ

เราชนะ
วิธีแก้ไขสำหรับผู้ได้รับสิทธิเราชนะแต่ไม่มีมือถือ หรือไม่มีสมาร์ทโฟน

มี 1 วิธีแก้ไข ผู้ที่ได้รับสิทธิเราชนะแต่ไม่มีมือถือ

มี 1 วิธีแก้ไขแนะนำโดยเจ้าหน้าที่กรุงไทยวันนี้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเราชนะได้รับสิทธิเราชนะแต่ไม่มีมือถือหรือสมาร์ทโฟน