รอรับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 1500 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับ 500บาท อีก 3เดือน

คลังพร้อมขยายมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ เพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท แต่จะแยกจ่าย ในเดือน ม.ค. -มี.ค. 64