เราชนะใช้กับร้านไหนได้บ้าง

วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง วงเงินใช้จ่ายโครงการเราชนะ 7000 บาท

เราชนะ

วิธีใช้เราชนะ 7000 บาท ใช้ซื้ออะไร และที่ร้านไหนได้บ้าง

เปิดวิธีใช้สิทธิเราชนะใช้จ่ายที่ร้านอะไรได้บ้าง และวิธีการจ่ายเงินโครงการเราชนะจ่ายแบบไหน วันนี้ธนาคารกรุงไทยออกมาบอกแบบละเอียดแล้ว