สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

หักเงิน1287

การเงิน
วิธีแก้ไขเมื่อโดนหักเงินศูนย์ปฏิบัติการ 1287 ของธนาคารกสิกรไทย

ศูนย์ปฏิบัติการ 1287 คืออะไร? โดนหักเงินออกจากบัญชีธนาคารกสิกรไทย

หลายบัญชีโดนหักเงินจากศูนย์ปฏิบัติการ 1287 โดยมีหลายๆคนยังงงว่าศูนย์ปฏิบัติการ1287คืออะไร มีสิทธิมาหักเงินหรือไม่