ลดค่าไฟ

วิธีลงทะเบียนส่วนลดค่าไฟฟ้า 230 บาทต่อเดือน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟฟ้า สูงสุด 230 บาท/เดือน

วิธีการลงทะเบียนขอส่วนลดค่าไฟฟ้า วงเงินไม่เกิน 230 บาทต่อเดือนต่อครอบครัว สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ