ผู้ถือบัตรคนจนได้เงินเราชนะกี่บาท

ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เงินเราชนะไม่ถึง7000บาท

เราชนะ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เงินโครงการเราชนะกี่บาท

ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เราชนะกลุ่มอื่น ๆ ได้รับ 7,000 บาทตลอดโครงการ บัตรคนจนได้เงินโครงการเราชนะกี่บาท ได้ไม่ถึง 7000 บาทจริงไหม