สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ช่วยเหลือ

เราไม่ทิ้งกัน
ได้รับแล้ว ออมสิน กสิกร

รายงานตัว เงินหมื่นเข้าแล้ว เราไม่ทิ้งกันกสิกร เวลาโอนเงินเข้าบัญชี 1.23 น.

มาช้า แต่มานะ รายงานตัว กสิกรมาตามนัดครับ รอบนี้ได้ เงินหมื่น เปลี่ยนสถานะวันที่ 29 รับเงินโครงการเราไม่ทิ้งกันสถานะสีเขียว