แอพเป๋าตังล่ม

ลงทะเบียนคนละครึ่ง เติมแล้ว

www.คนละครึ่ง.com

คนละครึ่ง เต็มแล้ว หลังเปิดให้ลงทะเบียนเพียง 3 ชั่วโมง

มาตรการคนละครึ่งเปิดให้ลงทะเบียนเพียง 3 ชั่วโมงคนแห่ใช้สิทธิคนละครึ่ง เต็มแล้ว โดยมียอดรวมทั้งสิ้น 2.4 ล้านสิทธิ