เพิ่มเงินคนจน

อนุมัติวันนี้ เติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการคนละ 1500 บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอนุมัติเติมเงินให้คนละ 1,500 บาท

ครม อนุมัติเติมเงินเข้าบัตรให้ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ 500 บาท x 3 เดือน เริ่ม ตุลาคม-ธันวาคม 63