สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

คนมีบัตรอยู่แล้วต้องลงรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่ 2565

แชร์

ส่งไลน์

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้มข้นมาก

ภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวางเกณฑ์พิจารณาให้รัดกุมมากขึ้น พร้อมคงสิทธิเดิม เช่น ช่วยค่าไฟฟ้า ช่วยค่าน้ำ ช่วยค่าเดินทาง เป็นต้น

การรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกราย (หากลงทะเบียนเมื่อปี 2562 ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ)

* เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 3. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้)
 4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

ท่านต้องจัดเตรียม / ถ่ายเอกสาร / พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด*
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
 5. ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)
 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ป่วย)
 10. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

*ต้องเป็นบัตรประชาชนที่มีแทปสีทอง(ลักษณะเหมือนบัตร ATM) เพราะเจ้าหน้าที่จะเสียบเข้ากับเครื่องเพื่อทำรายการ หากท่านใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าสามารถไปทำใหม่ได้ที่ ที่ว่าการประจำอำเภอ (ไม่ต้องแจ้งความ)

*ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ท่านสามารถใช้เอกสารมอบอำนาจเพื่อมาทำรายการได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมอบให้ผู้มาทำธุรกรรมแทนด้วย

ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่
ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่

สถานที่ให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ

เปลี่ยนใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เตรียมเปลี่ยนให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินผ่านเว็บไซต์ฺ สินเชื่อเพื่อคุณ ให้ลูกค้าเก่า มีรายได้ประจำกู้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ให้กู้รายละ 30,000 ผ่อน 2 ปี

รายละเอียดสินเชื่อเพื่อคุณธนาคารออมสิน ปล่อยให้ลูกค้าเก่าประเภทลูกค้าอาชีพรายได้ประจำ หรือ พนักงานประจำมีเงินเดือนกู้เงินได้รายละ 30,000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash แอพเงินกู้ถูกกฏหมาย ให้รายละไม่เกิน 60,000 บาท

สินเชื่อแรบบิทแคช สมัครสินเชื่อ rabbit cash กู้เงิน 3,000 – 100,000

คุณสมบัติผู้สมัครแอพเงินกู้แรบบิทแคช สินเชื่อแรบบิทแคชสินเชื่อเงินด่วนสมัครผ่านแอพเงินกู้ rabbit cash วงเงินรายละไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนนาน