วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คนมีบัตรอยู่แล้วต้องลงรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่ 2565

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้มข้นมาก

ภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวางเกณฑ์พิจารณาให้รัดกุมมากขึ้น พร้อมคงสิทธิเดิม เช่น ช่วยค่าไฟฟ้า ช่วยค่าน้ำ ช่วยค่าเดินทาง เป็นต้น

การรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกราย (หากลงทะเบียนเมื่อปี 2562 ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ)

* เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 3. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้)
 4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

ท่านต้องจัดเตรียม / ถ่ายเอกสาร / พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด*
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
 5. ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)
 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ป่วย)
 10. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

*ต้องเป็นบัตรประชาชนที่มีแทปสีทอง(ลักษณะเหมือนบัตร ATM) เพราะเจ้าหน้าที่จะเสียบเข้ากับเครื่องเพื่อทำรายการ หากท่านใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าสามารถไปทำใหม่ได้ที่ ที่ว่าการประจำอำเภอ (ไม่ต้องแจ้งความ)

*ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ท่านสามารถใช้เอกสารมอบอำนาจเพื่อมาทำรายการได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมอบให้ผู้มาทำธุรกรรมแทนด้วย

ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่
ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่

สถานที่ให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ

เปลี่ยนใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เตรียมเปลี่ยนให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป