วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

คนมีบัตรอยู่แล้วต้องลงรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่ 2565

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้มข้นมาก

ภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวางเกณฑ์พิจารณาให้รัดกุมมากขึ้น พร้อมคงสิทธิเดิม เช่น ช่วยค่าไฟฟ้า ช่วยค่าน้ำ ช่วยค่าเดินทาง เป็นต้น

การรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกราย (หากลงทะเบียนเมื่อปี 2562 ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ)

* เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 3. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้)
 4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

ท่านต้องจัดเตรียม / ถ่ายเอกสาร / พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด*
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
 5. ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)
 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ป่วย)
 10. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

*ต้องเป็นบัตรประชาชนที่มีแทปสีทอง(ลักษณะเหมือนบัตร ATM) เพราะเจ้าหน้าที่จะเสียบเข้ากับเครื่องเพื่อทำรายการ หากท่านใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าสามารถไปทำใหม่ได้ที่ ที่ว่าการประจำอำเภอ (ไม่ต้องแจ้งความ)

*ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ท่านสามารถใช้เอกสารมอบอำนาจเพื่อมาทำรายการได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมอบให้ผู้มาทำธุรกรรมแทนด้วย

ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่
ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่

สถานที่ให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ

เปลี่ยนใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เตรียมเปลี่ยนให้ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรคนจน

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท