คนมีบัตรอยู่แล้วต้องลงรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือไม่

สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ เข้มข้นมาก

ภายในเดือนธันวาคมนี้จะมีการประชุมหลักเกณฑ์พิจารณาใหม่ของผู้ที่มีสิทธิได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยวางเกณฑ์พิจารณาให้รัดกุมมากขึ้น พร้อมคงสิทธิเดิม เช่น ช่วยค่าไฟฟ้า ช่วยค่าน้ำ ช่วยค่าเดินทาง เป็นต้น

 • ต้นเดือนธันวาคม เตรียมประชุมพิจารณากฏเกณฑ์ใหม่
 • กลางเดือนธันวาคม เข้าที่ประชุม ครม.
 • ปลายเดือนธันวาคม สรุปพร้อมประกาศให้ประชาชนรับทราบ (ช้าหรือเร็ว โปรดรอติดตาม)

การรับสวัสดิการแห่งรัฐปี 2564 ผู้ที่ลงทะเบียนต้องมาลงทะเบียนใหม่ทุกราย (หากลงทะเบียนเมื่อปี 2562 ก็ต้องมาลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ)

* เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการเป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนด

👍 เพิ่มเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ  เดือนสุดท้าย

👍 เสนอให้เพิ่มเงินต่อเดือนละ 500 บาท อีก 3เดือน

👍 วิธีตรวจสอบเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564
ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ 2564

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน

 1. สัญชาติไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป (นับถึงวันเปิดลงทะเบียน)
 2. ว่างงาน หรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในแต่ละปีปฏิทินไม่เกิน 100,000 บาท (เฉลี่ยในครอบครัว)
 3. มีทรัพย์สินทางการเงินไม่เกิน 100,000 บาท (เช่น เงินฝากธนาคาร สลากออมสิน สลาก ธ.ก.ส. พันธบัตร ตราสารหนี้)
 4. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตามกฏหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อกำหนด

เอกสารประกอบการพิจารณา

ท่านต้องจัดเตรียม / ถ่ายเอกสาร / พร้อมกับเซ็นต์สำเนาถูกต้อง

 1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงแบบสมาร์ทการ์ด*
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ลงทะเบียน
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับอุปการะ (ถ้ามี)
 5. ใบมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 6. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ (ในกรณีที่ไม่ได้มาลงทะเบียนเอง)
 7. สำเนาบัตรประจำตัวผู้ทุพพลภาพ (สำหรับผู้ทุพพลภาพ)
 8. สำเนาเอกสารการลงทะเบียนว่าเป็นเกษตรกร (ถ้ามี)
 9. ใบรับรองแพทย์ (สำหรับผู้ป่วย)
 10. สำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ดูแล (กรณีผู้สูงอายุ ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)

*ต้องเป็นบัตรประชาชนที่มีแทปสีทอง(ลักษณะเหมือนบัตร ATM) เพราะเจ้าหน้าที่จะเสียบเข้ากับเครื่องเพื่อทำรายการ หากท่านใช้บัตรประชาชนรุ่นเก่าสามารถไปทำใหม่ได้ที่ ที่ว่าการประจำอำเภอ (ไม่ต้องแจ้งความ)

*ในกรณีที่เป็นผู้สูงอายุ / ผู้พิการ ท่านสามารถใช้เอกสารมอบอำนาจเพื่อมาทำรายการได้ แต่ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนของท่านมอบให้ผู้มาทำธุรกรรมแทนด้วย

ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่
ตัวอย่างบัตรประชาชนแบบใหม่

สถานที่ให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ/h2>
 1. สาขาธนาคาร ธ.ก.ส. 2,453 สาขา
 2. สาขาธนาคารออมสิน 1,507 สาขา
 3. สาขาธนาคารกรุงไทย 1,120 สาขา
 4. สำนักงานคลัง 76 จังหวัด
 5. สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล รอพิจารณาความเหมาะสม

หากมีความคืบหน้าแอดมินจะรีบแจ้งข่าวให้ทราบนะครับ

LINE icon

ส่งไลน์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพฤศจิกายน รับ 7 สิทธิ รูดซื้อสินค้าได้ 700 - 800 บาท

เช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พฤศจิกายน รับเงินเพิ่ม 700 – 800 บาท

ตารางเช็กสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกายน รับหลายสิทธิ ครม. เพิ่มเงินรูดซื้อสินค้า 700 – 800 บาท ผ่านโครงการเพิ่มกำลังซื้อ

วิธีแก้ไขเมื่อลงทะเบียนรับเงินคืนค่าไฟฟ้าแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาท ต้องทำอย่างไร?

วิธีแก้ไขเมื่อท่านไม่ได้เงินคืนค่าไฟฟ้า 315บาทของสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน จะได้เฉพาะผู้ที่ใช้ไฟ้าไม่เกิน 315บาท

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่มกราคม 2565

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ ปลายเดือนมกราคม 2565

กระทรวงการคลังเตรียมเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ประมาณช่วงต้นปี พ.ศ.2565 คัดคนจนจริงๆถึงจะได้สิทธิ์ ฐานรายได้ครัวเรือนละไม่เกิน 1 แสนบาท/ปี

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม 2564 รับ 7 สิทธิ์ดังนี้

เช็คสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด ตุลาคม 7 รับสิทธิ์พิเศษ

สิทธิ์ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 รับ 7 สิทธิืพิเศษ เงินคืน เพิ่มกำลังซื้อ วงเงินส่วนลด ค่าก๊าซหุงต้ม