สินเชื่อกรุงไทย Smart Money กู้ได้ 5 เท่าของรายได้

อัปเดต :

ใหม่ล่าสุด สินเชื่อกรุงไทย Smart money

👍 https://bit.ly/2ED6NOr

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

สำหรับผู้ประกอบอาชีพ

 1. พนักงานเอกชน
 2. พนักงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ
 3. ผู้ประกอบอาชีพส่วนตัว
สินเชื่อกรุงไทย Smart money
สินเชื่อกรุงไทย Smart money

รายได้ 30,000 บาท/เดือน สามารถกู้ได้สูงถึง 5 เท่าของรายได้ประจำ ผ่อนนานกว่า 60 งวด
คุณสมบัติผู้กู้

เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)
 4. ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนล่าสุด หรือต้นฉบับหลักฐานอื่นที่แสดงรายได้ที่เชื่อถือได้
 5. Statement
  • บุคคลทั่วไปที่มีรายได้ประจำ ใช้ Statement ย้อนหลังมากกว่า 3 เดือน
  • เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป ใช้ Statement ที่ดำเนินธุรกิจ ย้อนหลัง 1 ปี สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (หากมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (หากมี)
 6. เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิตเดือนล่าสุด หรือ เอกสารอื่นในลักษณะเดียวกัน หากต้องการกู้เพื่อชำระค่าสินเชื่อ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

ติดต่อเพิ่มเติม โทร 02-111-1111
e-mail : call.callcenter@krungthai.com
website : https://krungthai.com/th/

เรื่องที่เกี่ยวข้อง