วิธีการยื่นเรื่องร้องเรียน เพื่อรักษาสิทธิของสถานะนี้

เราไม่ทิ้งกันวิธีการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิของตัวเอง

สถานะ ไม่ได้รับสิทธิ
สถานะ ไม่ได้รับสิทธิ

เบื้องต้นท่านไม่ต้องกังวลหรือตกใจนะครับ สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอทบทวนสิทธิได้ แต่ท่านต้องรีบดำเนินการพร้อมกับต้องทำด้วยตัวเองเท่านั้น

👍 ปฏิทินเงินเดือน อสม. ประจำปี 2564

👍 สมัครสมาชิก ฌาปนกิจสงเคราะห์ อสม.

👍 เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่

คลังแจ้ง เปิดเรื่องร้องทุกข์

ให้ประชาชนหรือผู้ที่ได้รับสิทธิ ที่ถูกแจ้งสถานะ “ไม่ได้รับสิทธิ” สามารถยืนเรื่องขอทบทวนสิทธิได้ที่

โดยท่านต้องดำเนินการยื่นเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ก่อน 29 พฤษภามคม 2563 ในวันและเวลาทำการของทางธนาคาร

*อย่าลืมเตรียมเอกสารและหลักฐาน(หากมี) ไปด้วยนะครับ

หากเมื่อท่านผ่าน หรือมอบสิทธิคืน ท่านจะได้รับสถานะ ทบทวนสิทธิ สีส้ม

ขั้นตอนต่อไปคือต้องรอเจ้าหน้าที่พิทัษทรัพย์เข้าตรวจสอบ เช่น เข้าไปดูว่าท่านทำอาชีพอะไรอาจจะถ่ายรูปเพื่อเป็นหลักฐานประกอบ เป็นต้น

สถานะต่อไปคือ สถานะสีเขียว (ส่วนใหญ่แล้วจะได้เงินเลยโดยไม่เปลี่ยนเป็นสถานะนี้)

อับเดตสถานะ ธนาคาร ธกส
สถานะเขียว (ใหม่) ยืนยันได้แน่นอน

รอบโอนของธนาคาร (โดยประมาณ)

  • 1:23 น. : ธนาคาร กสิกร
  • 1:20 น. : ธนาคาร ธกส.
  • 1:50 น. : ธนาคาร ออมสิน
  • 2:19 น. : ธนาคาร ไทยพาณิชย์
  • 3:01 น. : ธนาคาร กรุงเทพ
  • 3:01 น. : ธนาคาร กรุงไทย
  • 3:40 น. : ธนาคาร กรุงศรี
  • 3:43 น. : ธนาคาร ทหารไทย, ธนชาต
  • ธนาคารอื่นๆ ไม่ทราบเวลาที่แน่ชัด

อย่าลืม เมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ถึงจะได้รับเงิน ในรอบการโอนถัดไป

เรื่องที่เกี่ยวข้อง