เราไม่ทิ้งกันคืนนี้มีโอน 15,000 บาท สถานะสีเขียว

อัปเดต :

เราไม่ทิ้งกันคืนนี้มีโอน 15,000 บาท

เราไม่ทิ้งกันคืนนี้มีโอน โอนเงินไม่สำเร็จ
เราไมไ่ทิ้งกัน โอนเงินไม่สำเร็จ

เราไม่ทิ้งกันคืนนี้มีโอน (17 กันยายน 63)

คลังเร่งโอนเงินมาตารการ “เราไม่ทิ้งกัน” 5,000 บาท x 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 63) รวม 15,000 บาท/ราย  ในสัปดาห์นี้เปิดรอบโอนพิเศษ 2 วันคือวันจันทร์ที่ 14 และวันพฤหัสบดีที่ 17 (ปกติเดือนนี้โอนให้วันพุธ)

เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเขียวอยู่ในกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ
เราไม่ทิ้งกัน สถานะสีเขียวอยู่ในกลุ่มโอนเงินไม่สำเร็จ

สำหรับกลุ่มที่ไม่ได้รับสิทธิ์เป็นที่แน่นอนแล้ว

❌กลุ่มร้องทุกข์
❌กลุ่มอุทธรณ์
❌กลุ่มตกหล่น
❌สถานะสีส้ม, เหลือง, ฟ้า
❌ลงทะเบียนไม่สำเร็จ
❌กลุ่มค้างรับเดือนที่ 3 (บางส่วน) (มีข้อมูลในกลุ่ม เราไม่ทิ้งกัน)

ข้อมูล ณ 16 กันยายน

มีประชาชนที่รอรับสิทธิ์นี้อยู่ 56,000 คน โดยจะโอนเงินซ้ำต่อเนื่อง

ขอให้ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงิน ที่อยู่ในทุกกลุ่มตรวจสอบสถานะการโอนเงินในตารางสีฟ้า โดยท่านสามารถผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนไว้รอรับเงิน

ตารางการโอนเงินของธนาคาร

สามารถตรวจสอบสิทธิ์ได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ปุ่มสีเขียวเข้ม “ผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ” ขอให้เร่งดำเนินการโดยเร็วที่สุด

ปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 30 กันยายน
ปิดมาตรการเราไม่ทิ้งกัน 30 กันยายน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง