รีวิว กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท (คำแนะนำ)

อัปเดต :

รีวิว กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก 50,000 บาท

จากกรณีที่ทางธนาคารออมสินเปิดให้ลงทะเบียนกู้สินเชื่อผ่านแอพ MyMo โดยมีประชาชนสนใจกดเข้าไปสมัครสินเชื่อเสิมพลังฐานรากเป็นจำนวนมากทำให้เมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมาเกิดระบบร่วน เป็นบางเวลา และตอนนี้เมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ก็ได้หายไปจากหน้าแอพ MyMo

👍 วิธีสมัครกู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากแบบละเอียด

👍 วิธีสมัครอีเมล์เพื่อขอสินเชื่อกู้เงินออมสิน

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

เหตุใดเมนูถึงได้หายไป

รีวิว กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานราก
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

โดยในตอนแรกจะมีเมนูให้สมาชิกกดสมัคร พร้อมกับหลายๆคนได้รับหน้าจอแสดงผลว่า “คุณสมบัติของท่านไม่ตรงเกณฑ์การขอพิจารณาสินเชื่อ หากมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อ Call center 1143

โดยสถานะนี้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขได้ (กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากไม่ได้) โดยตอนนี้ทางธนาคารออมสินได้ปิดเมนูนี้แล้ว และจะเสดงเฉพาะคนที่เข้าเกณฑ์เท่านั้น

ธนาคารออมสินได้นำระบ AI หรือระบบปัญญาประดิษฐ์เข้ามาประยุกต์ใช้ในระบบธนาคาร ทำให้ AI ประมวลผลเบื้องต้นว่าท่านไม่เข้าเกณฑ์

ผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์มีดังนี้

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อนุมัติแล้ว
สินเชื่อเสริมพลังฐานราก อนุมัติแล้ว

โดยระบบ AI ของธนาคารออมสินจะตรวจสอบว่าท่านเคยกู้สินเชื่ออื่นๆ หรือติดเครดิตบูโร และจะไม่แสดงเมนู “สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก” ขึ้นมาที่หน้าจอท่าน

หากมีความคืบหน้าจะแจ้งข่าวอีกครั้งครับ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง