เราชนะเงินเข้าวันไหน? งวดแรกรับกี่บาท ใครได้บ้าง 2000 บาท

ครม.มีมติออกมาตการช่วยเหลือประชาชนโดยมีการขยายระยะเวลาของโครงการเก่า และเพิ่มเงินเข้าไปอีกมีตั้งแต่โครงการเพิ่มวงเงิน 200 บาท จนถึง 3,000 บาท โดยที่น่าจับตามองคือเพิ่มเงินเราชนะอีกคนละ 2000 บาท และใช้สิทธิได้ถึง 30 มิถุนายน 2564

*ขยายเราชนะออกไปอีก 2 เดือน โดยก่อนหน้านั้นจะสิ้นสุด 31 พ.ค. ออกไปเป็นสิ้นสุด 30 มิ.ย. 64

เราชนะเงินเข้าวันไหนเช็คเลย ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

โครงการเราชนะเงินเข้าวันไหน? มีคำตอบแล้ว
เราชนะเงินเข้าวันไหน วันนี้มีคำตอบ

เราชนะเงินเข้าวันไหน?

ผู้ได้รับสิทธิเราชนะเดิมจะมีอยู่ประมาณ 32.6 ล้านคน จะได้รับเงินอีกคนละ 2000 บาทโดยจะเป็นการทยอยจ่ายให้สัปดาห์ละ 1000 บาท โดยแบ่งกลุ่มผู้ได้รับสิทธิดังนี้

 1. กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 2. กลุ่มผู้ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน
 3. กลุ่มผู้ใช้แอปเป๋าตัง
กลุ่มผู้ถือบัตรคนจน หรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิ 2000 บาท โครงการเราชนะ
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิเราชนะ

👍 รายละเอียดตารางโอนเงินเราชนะทุกกลุ่ม

👍 เพิ่มเงินเข้าโครงการคนละครึ่งอีก 3000 บาท

👍 วิธีติดตั้งแอปเป๋าตังเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด 10.40.0

กลุ่มที่ 1 ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิเราชนะ

ท่านจะได้ผ่านช่องทางเดิมที่เคยได้รับสิทธิเราชนะ และท่านสามารถใช้สิทธิผ่านช่องทางเดิมที่เคยใช้สิทธิในครั้งแรกคือ ใช้จ่ายด้วยการนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระเงินโครงการเราชนะ

 • งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
ใช้สิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชน 2000 บาท
กลุ่มผู้ได้สิทธิเราชนะ และใช้สิทธิด้วยบัตรประชาชน

กลุ่มที่ 2 ผู้ได้สิทธิเราชนะที่ใช้สิทธิผ่านบัตรประชาชน

ท่านจะใช้สิทธิเราชนะได้จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 (วิธีใช้สิทธิเราชนะด้วยบัตรประชาชน)

 • งวดแรก วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่สอง วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
กลุ่มเราชนะใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง 2000 บาท
ผู้ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตัง รับเงินเพื่มอีก 2000 บาท

กลุ่มที่ 3 ผู้ได้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง

ผู้ใช้สิทธิผ่านแอปเป๋าตังจำเป็นต้องอัปเดตแอปเป๋าตังให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเพื่อเข้าใช้สิทธิเราชนะ โดยจะมีป้ายสีฟ้าให้ท่านกดใช้สิทธิ (วิธีใช้สิทธิเราชนะผ่านแอปเป๋าตัง)

 • งวดแรก วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท
 • งวดที่สอง วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1,000 บาท

เราชนะรอบ2 ใครได้บ้าง

รัฐบาลพร้อมขยายระยะเวลาเราชนะออกไปอีก 2 เดือนพร้อมเพิ่มวงเงินให้ใช้จ่ายอีก 2000 บาท โดยผู้ที่จะได้รับสิทธิเราชนะจะเป็นคนเดิม (ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนเราชนะรอบใหม่)

คุณสมบัติผู้รับสิทธิเราชนะ

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 18 ปีขึ้นไป นับจากวันที่ 19 มกราคม 2564 (ครม. มีมติอนุมัติโครงการ)
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
 • ไม่เป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฎิบัติงานอื่นใดในหน่วยงานภาครัฐ ข้าราชการการเมือง หรือผู้รับบำนาญ หรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
 • ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
 • ไม่เป็นผู้มีเงินฝากรวมทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลล่าสุด
มาตรการเยียวยาจากรัฐบาลล่าสุด โครงการเราชนะ คนละครึ่ง
โครงการเราชนะรับเงินเยียวยาเพิ่มอีกคนละ 2000 บาท ใช้สิทธิถึง 30 มิ.ย. 64

อ้างอิง 1

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com