วิธีใช้เงินเราชนะได้ 6000 บาท กลุ่มพิเศษใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชน

อัปเดต :

กลุ่มพิเศษโครงการเราชนะวิธีใช้เงินเราชนะได้ 6000 บาทเริ่มวันนี้

วันนี้มีวิธีใช้เงินเราชนะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษ หรือลงทะเบียนเราชนะกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบสิทธิเราชนะผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com กดปุ่ม “ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ” โดยระบบจะแจ้งวันเงินเข้าดังนี้

ซึ่งท่านจะได้รับเงินในโครงการเราชนะรวม 7,000 บาท สามารถสะสมใช้จ่ายได้ก่อนวันที่ 31 พ.ค. 64 โดยจะต้องใช้จ่ายผ่านบัตรประชาชนโดยการสแกนหน้า หรือ ป้อนรหัส pin 6 หลัก (สามารถขอรหัส pin 6 หลักได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน)

กลุ่มพิเศษใช้เงินเราชนะได้ 6000
กลุ่มพิเศษใช้เงินเราชนะได้ 6000

หมายเหตุ ผู้ลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษ (ไม่มีสมาร์ทโฟน) ระหว่างวันที่ 22 ก.พ. – 5 มี.ค. 64 ที่ได้รับวงเงินสิทธิจะสามารถใช้จ่ายครั้งแรก วันที่ 19 มี.ค. 64 เป็นต้นไป

วิธีใช้เงินเราชนะ

  1. ใช้ผ่านบัตรประชาชนโดยสแกนใบหน้า
  2. ใช้ผ่านบัตรประชาชนโดยกด pin 6 หลัก

วิธีที่ 1 ใช้เงินเงินเราชนะโดยสแกนใบหน้า

ท่านสามารถใช้วงเงินในโครงการเราชนะโดยซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ผ่านร้านค้า/บริการ ที่เข้าร่วมโครงการโดยวิธีคือ

บัตรประชาชนใหม่ๆ ไม่มีรอย จะสแกนจ่ายเงินเราชนะง่ายสุด หากท่านใช้บัตรประชาชนที่มีรอยขูด / ซีด / ชำรุด จะสแกนจ่ายลำบาก หรืออาจจะสแกนหลาย ๆ ครั้ง

วิธีที่ 2 ใช้เงินโครงการเราชนะโดยการป้อน pin 6 หลัก

เมื่อท่านได้รับสิทธิในโครงการเราชนะแล้วสามารถไปขอรหัส pin 6  หลักได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน แจ้งเจ้าหน้าที่ว่ามาขอรหัส pin 6 หลักเพื่อใช้สิทธิโครงการเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน (ต้องนำบัตรประชาชน + ตัวเองไปเท่านั้น หรือพูดง่าย ๆ คือไม่สามารถให้คนอื่นไปรับรหัส pin 6 หลักแทนได้)

ส่วนใหญ่แล้ว แม่ค้าจะให้เราแจ้งรหัส pin 6 หลัก เพื่อความรวดเร็วในการชำระเงิน สำหรับการชำระเงินในวิธีที่ 2 ท่านสามารถให้ญาติหรือบุคคลอื่นที่ไว้ใจไปใช้สิทธิได้เพียงแต่แจ้งรหัส pin 6 หลักให้เขาทราบซึ่งจะง่ายกว่าวิธีที่ 1 มาก

วิธีใช้เงินเราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชน
วิธีใช้เงินเราชนะผ่านบัตรประจำตัวประชาชน

กดใช้สิทธิเราชนะในแอปเป๋าตังไม่ได้

ท่านได้ลงทะเบียนในกลุ่มพิเศษ คือกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเมื่อท่านได้รับสิทธิในโครงการเราชนะและท่านมากดใช้สิทธิในแอปเป๋าตัง ซึ่งจะพบกับข้อความแจ้งว่า “ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ หลังจากลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์แล้ว ระบบอาจกำลังตรวจสอบการลงทะเบียนของท่านอยู่ หากยังไม่ได้ลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนหรือดูรายละเอียดได้ที่เว็ฐไซต์โครงการ www.เราชนะ.com

ได้สิทธิเราชนะในกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะใช้สิทธิผ่านเป๋าตังไม่ได้

ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ
ไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนหรือระบบกำลังดำเนินการตรวจสอบ

ใช้สิทธิเราชนะผ่านบัตรประชาชนได้ที่ไหนบ้าง

  1. ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่มีเครี่อง EDC
  2. ร้านถุงเงิน
  3. ร้านค้าคนละครึ่ง
  4. ร้านค้าเราชนะ
  5. แท็กซี่ / มอเตอร์โซค์รับจ้าง ที่ลงทะเบียนร่วมโครงการ (สังเกตที่สติกเกอร์หรือป้ายโครงการเราชนะ)

ท่านสามารถใช้สิทธิในโครงการได้ถึงวันที่ 31 พ.ค. 64 สามารถสะสมยอดเงินได้

ใช้สิทธิเราชนะได้ที่ไหนบ้าง ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ
ใช้สิทธิเราชนะได้ที่ไหนบ้าง ผู้ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

 

อ้างอิง 1,  อ้างอิง 2

เรื่องที่เกี่ยวข้อง