บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด เงินเราชนะ 2000 + 200 บาท 6เดือน

กระทรวงการคลังยืนยันจ่ายเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุด 2 เด้งจริง กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับสิทธิ์มีประมาณ 13.65 ล้านคนจะได้รับการเงินเยียวยา 2 ระยะดังนี้

 • ระยะที่ 1 -ก่อน 30 มิ.ย. 64
 • ระยะที่ 2 – ก.ค. – 30 ธ.ค. 64

เยียวยาระยะที่ 1 จะให้เป็นวงเงินใช้จ่าย คือ เพิ่มเงิน 2,000 บาท เข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

เยียวยาระยะที่ 2 จะให้เป็นวงเงินซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค คือ เติมเงินเข้าในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 200 บาท เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม 2564 (วงเงินเพิ่มกำลังซื้อรับรวม 1,200 บาท)

👍 รายละเอียดตารางโอนเงินเราชนะทุกกลุ่ม

👍 สิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือน พ.ค. 64

👍 วิธีแก้ไขเมื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจนหาย

วงเงินเราชนะและวงเงินเพิ่มกำลังซื้อไม่สามารถกดเป็นเงนสดได้

โครงการเราชนะเงินเข้าวันไหน? มีคำตอบแล้ว
เราชนะเงินเข้าวันไหน วันนี้มีคำตอบ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดได้เงินเราชนะ 2000 บาท

คลังพร้อมมอบเงินเยียวยาในโครงการเราชนะให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละ 2000 บาท

เงินเราชนะ 2000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันไหน?

พร้อมจ่ายเงินเยียวยาเข้าบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาทิตย์ละ 1000 บาท ตารางโอนเงินเราชนะรอบใหม่ ดังนี้

 • งวดที่ 1 เงินโครงการเราชนะ 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
 • งวดที่ 2 เงินโครงการเราชนะ 1,000 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564

*สิ้นสุดการใช้วงเงิน 30 มิ.ย. 64

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินโครงการเราชนะ 2000 บาท
ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเราเงินเราชนะ 2000 บาททุกคน

เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนะละ 200 บาท

มาตรการเพิ่มกำลังซื้อให้กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนะ 13.65 ล้านคน โดยจะให้เป็นวงเงินรูปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค เดือนละ 200 บาท จำนวน 6 เดือน

เงิน 200 บาทเข้าบัตรสวัดิการแห่งรัฐวันไหน?

แบ่งวันจ่ายเงินเพิ่มกำลังซื้อเป็น 6 งวด ดังนี้

 • งวดที่ 1 – 1 ก.ค. 64 จำนวน 200 บาท*
 • งวดที่ 2 – 1 ส.ค. 64 จำนวน 200 บาท*
 • งวดที่ 3 – 1 ก.ย. 64 จำนวน 200 บาท*
 • งวดที่ 4 – 1 ต.ค. 64 จำนวน 200 บาท*
 • งวดที่ 5 – 1 พ.ย. 64 จำนวน 200 บาท*
 • งวดที่ 6 – 1 ธ.ค. 64 จำนวน 200 บาท*

*เงินเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาทเข้าวันไหน ขอให้รอ ครม. ประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง (คาดว่าวงเงินเพิ่มกำลังซื้อจะเข้าให้ทุกวันที่ 1 เหมือนที่ผ่านมา)

สรุปเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดเท่าไร

ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม 2564 ท่านจะได้รับวงเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2 ยอด เพิ่อช่วยเหลือการซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศีกษา และวัสดุการเกษตรต่าง ๆ จากปกติรับ 200 – 300 บาทต่อเดือน

ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี

 • ได้รับยอดเงินเข้าปรกติ 300 บาท
 • ได้รับวงเงินมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • สรุปท่านจะได้รับวงเงินใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท
 • สามารถรูดซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคได้ตามปกติ
 • วงเงินเพิ่มกำลังซื้อต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ เช่น ได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน กรกฏาคม ท่านจำเป็นต้องใช้ยอดวงเงินให้หมด ก่อนวันที่ 31 กรกฏาคม 64 เป็นต้น

ผู้ที่มีรายได้ 30,000  ถึง 100,000 บาท/ปี

 • ได้รับยอดเงินเข้าปรกติ 200 บาท
 • ได้รับวงเงินมาตรการเพิ่มกำลังซื้อ 200 บาท
 • สรุปท่านจะได้รับวงเงินใช้จ่ายในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 400 บาท
 • สามารถรูดซื้อสินค้าอุปโภค และบริโภคได้ตามปกติ
 • วงเงินเพิ่มกำลังซื้อต้องใช้ให้หมดภายในเดือนนั้นๆ เช่น ได้รับวงเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือน กรกฏาคม ท่านจำเป็นต้องใช้ยอดวงเงินให้หมด ก่อนวันที่ 31 กรกฏาคม 64 เป็นต้น
เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐล่าสุดอีกเดือนละ 2000 บาท เริ่ม ปลายเดือนนี้
เราชนะเพิ่มให้อีก 2000 บาทเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ล่าสุด 2 เดือน

กดเงินเราชนะเป็นเงินสดได้ไหม

กระทรวงการคลังห้ามไม่ให้รับแลกเป็นเงินสด โดยกรณีพบร้านค้ากระทำดังกล่าว ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่เวปไซต์คนละครึ่ง (halfhalf@fpo.go.th)หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 -273 9020 ต่อ 3697,3527 ,3548, 3509 (เวลาราชการ) หรือ ธนาคารกรุงไทย โทร. 02-111-1144 ตลอด 24 ชั่วโมง

กระทรวงการคลังห้ามเอาเงินเราชนะแลกเป็นเงินสด
เงินเราชนะไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

อ้างอิง 1, 2, 3, 4

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 4 คนละครึ่งรอบใหม่รับวงเงินใช้จ่ายผ่านแอปเป๋าตัง

วิธีสมัครคนละครึ่งเฟส 4 สมัครคนละครึ่งรอบใหม่ผ่าน www.คนละครึ่ง.com

พร้อมเปิดให้สมัครคนละครึ่งเฟส 4 คนเก่ากดยืนยันในแอปเป๋าตัง คนใหม่ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com