วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลด 100 บาท ใช้สิทธิที่ร้านพีที PT

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลดให้อีก 100 บาท ที่ร้านพีที PT

ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลดอีก 100 บาทก่อนโดยเมื่อท่านลงทะเบียนแล้วระบบจะส่งผลยืนยันในการรับสิทธิผ่าน SMS มายังเบอร์โทรของท่าน

เมื่อได้รับ SMS แล้วท่านจะต้องใช้สิทธิก่อน 31 ธ.ค. 64 28 ก.พ. 65 (ขยายระยะเวลาใช้สิทธิ์) และจำกัดที่ร้าน PT ที่ร่วมรายการเท่านั้น วงเงินส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

ข้อความจะส่งมายังเบอร์โทรที่ลงทะเบียนบัตร PT Max Crad

สิทธิประโยช์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลดทันที 100 บาทที่ร้านพีที pt ที่ร่วมรายการ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลด 100 บาท

วิธีลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มลดทันที 100 บาท

 1. เข้าเว็บไซต์ https://bit.ly/3qowZQO
 2. ป้อนหมายเลข Max card หรือ รหัสบัตรประชาชน
 3. กรอกข้อความในรูปด้านล่าง (ตัวอักษรใหญ่, ตัวอักษรเล็ก และตัวเลข)
 4. กดปุ่ม ลงทะเบียน
 5. แนบรูปถ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเรา (ชื่อต้องตรงกับบัตร PT Max card)
 6. กดปุ่ม ยืนยัน
 7. ระบบแจ้ง ลงทะเบียนสำเร็จ รอ SMS แจ้งผล

ขั้นตอที่ 1 เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มส่วนลด 100 บาทในการซื้อก๊าซหุงต้มพีที pt

ให้ท่านกดเข้าเว็บไซต์ลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลด 100 บาทในการซื้อก๊าซหุงต้มพีที pt ได้ที่นี่ครับ

หรือให้ท่านสแกน qr code เพื่อเข้าห้า Landing page ในการลงทะเบียนรับสิทธิส่วนลดในการซื้อก๊าซหุงต้มด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

qr code ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มที่ร้านพีที pt 100 บาท
สแกน qr code ลงทะเบียนรับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท

ขั้นตอนที่ 2 ป้อนเลขสมาชิกบัตร pt max card หรือ เลขบัตรประชาชน

ในขั้นตอนนี้ให้ท่านกรอกข้อมูลของท่าน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มจะใช้สิทธินี้ได้ท่านจะต้องมีทั้งบัตรสมาชิก pt max card และ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับ (ชื่อทั้งสองบัตรต้องตรงกัน)

ยกตัวอย่างตัวอักษรในภาพ

ท่านจะต้องป้อน oKIGZ6 ไม่ใช่ okigz6 ,0kigz6

มีตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ , ตัวอักษรพิมพ์เล็ก และ ตัวเลข (เลขศูนย์ 0 กับ ตัวโอ o มีลักษณะใกล้เคียงกันมาก)

ป้อนข้อมูลลงทะเบียนรับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาท
ป้อนข้อมูลเพื่อรับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท

ขั้นตอนที่ 3 ให้ความยินยอมรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อรับสิทธิ

ท่านจะพบกับหน้าจอขอให้ท่านยอมรับ มีข้อความว่า

หนังสือขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวสำหรับประกอบการแลกส่วนลด 100 บาท ในโครงการผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลด ก๊าซหุงต้มพีที pt เพิ่ม 100 บาท

เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทแมกซ์ โซลูชน เซอร์วิส จำกัด และ บริษัท แมกซ์ การ์ด จำกัดได้ให้ความสำคัญในการคุ้มครอง ข้อมูลสวนบุคคลของท่าน จึงขอให้ท่านให้ความยินยอมแก่บริษัทใการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลสวนบุคคลของท่าน

ข้าพเจ้า …(ชื่อของเราที่จะใช้รับสิทธิ์)… ยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวของข้าพเจ้าดังนี้

การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลที่ปรากฏในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อ พิจารณาแลกรับสิทธิส่วนลดก๊าซหุงต้มพีที pt 100 บาท ในบัตรสมาชิก pt max card

ยอมรับเงื่อนไขเพื่อรับสิทธิส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ยินยอมให้รวบรวมข้อมูลส่วนตัว

ขั้นตอนที่ 4 แนบรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเรา

ระบบจะแสดงหมายเลขบัตรสมาชิก pt max card และชื่อผู้ที่จะใช้สิทธิในระบบขึ้นมาแสดง

แนบรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ
อัปโหลดรูปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของเรา

ขั้นตอนที่ 5 ระบบแจ้งลงทะเบียน

ระบบแจ้งว่าท่านลงทะเบียนสำเร็จ ขอให้ท่านรอผลการสมัครรับสิทธิผ่านข้อความ SMS ที่เบอร์โทรของท่านครับ

ลงทะเบียนสำเร็จ กรุณารอรับ SMS ผลการลงทะเบียนของท่าน

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้ม ลด 100 บาทสำเร็จ
ลงทะเบียนรับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทสำเร็จ

เงื่อนไขในการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซื้อก๊าซหุงต้มส่วนลด 100 บาทในการซื้อก๊าซหุงต้ม pt

โปรโมชั่นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับสิทธิ์ส่วนลดเพิ่ม 100 บาท สำหรับลูกค้าสมาชิก PT Max card ที่มีบัตรสวัสดิการแ่หงรัฐ

 1. บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ใช้คู่กับบัตรสมาชิก PT Max Card ได้ส่วนลด 100 บาทในการซื้อก๊าซหุงต้ม PT
 2. 1 สิทธิ์ ต่อ 1 ท่าน
 3. ลงทะเบียนผ่านระบบ Landing page และได้รับการตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติสิทธิ์เท่านั้น
 4. สำหรับซื้อก๊าซหุงต้ม พีที PT ขนาด 4 กิโลกรัม7 กิโลกรัม และ 15 กิโลกรัม เท่านั้น
 5. สามารถใช้ได้ที่ร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที PT สาขาที่ร่วมรายการ (เฉพาะร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มพีที PT ภายใต้การดำเนินการของบริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัดเท่านั้น)
 6. สามารถใช้ได้ตั้งแต่ 15 ต.ค. 64 – 28 ก.พ. 65 เท่านั้น
 7. ส่วนลด 100 บาท สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โดยรับ 1 สิทธิ์ต่อสามาชิกที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 8. บริษัทฯ ขอสงวสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและส่วนลดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรับส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มพีที pt 100 บาท
วิธีรับส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 100 บาทด้วยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขอบคุณสิทธิส่วนลดในการให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาท สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากพีที pt

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

วิธียื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 ผ่านเว็บไซต์ สถานะไม่ผ่านเกณฑ์การพิจาณาคุณสมบัติ

วิธีเขียนหนังสือมอบอำนาจให้มายืนยันตัวตนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กรณีมาด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ สำหรับคนพิการที่ต้องการมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร ออมสิน ธกส และ กรุงไทย

วิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ บัญชีเงินฝาก ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย pantip 2566

ขั้นตอนและวิธีเปิดบัญชีธนาคาร ผู้พิการ อัปเดต 2566 วิธีเปิดบัญชีธนาคารออมสินสำหรับผู้พิการ และ วิธีเปิดบัญชีกรุงไทย คนพิการ ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปการไฟฟ้า pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่

แอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แอป pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง

เปิดตัวแอปการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค pea smart plus เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด 3.2.11 ตรวจสอบค่าไฟฟ้า จ่ายเงินค่าไฟฟ้า แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้อง ios และ android

วิธีสมัครค่าน้ำ หรือ วิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา รอบใหม่ รับวงเงินช่วย 100 บาทต่อเดือน สวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำ เงินช่วยค่าน้ำ สูงสุด 100 บาทต่อเดือน รับส่วนลดค่าน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค

เปิดขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าน้ำประปา กับการประปาส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือสูงสุดเดือนละ 100 บาท ต่อเดือน ต่อครัวเรือน

วิธีลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าสูงสุด 315 บาทต่อเดือน/ครัวเรือน/สิทธิ

2 วิธี ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้ารอบใหม่ สูงสุด 315 บาท/ครัวเรือน/สิทธิ โดยเริ่มได้รับสิทธิเมษายน 2566 เป็นต้นไป บัตรคนจน

เอกสารที่ใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรี รอบใหม่ 2566 บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ลงทะเบียนค่าไฟฟรี 2566 ใช้เอกสารอะไรบ้าง? ลงทะเบียนค่าไฟฟ้ารอบใหม่ ใช้ไฟฟ้าฟรีสูงสุด 315 บาท ต่อเดือน

เอกสารที่ต้องใช้ลงทะเบียนค่าไฟฟรีรอบใหม่ 2566 พร้อมกับสถานะที่ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าฟรี 2566 ผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่

ขั้นตอนและวิธีลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ลงทะเบียนรับเงินค่าไฟฟ้ารอบใหม่

ขั้นตอนลงทะเบียนค่าไฟ 315 บาท บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค https://welfareregis.pea.co.th/

แนะนำวิธีลงทะเบียนค่าไฟฟรี สูงสุด 315 บาท สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 เริ่ม 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป