วิธียืมเงินด่วนออนไลน์ กู้เงินผ่านแอป ไม่เช็คเครดิตบูโร สมัครสินเชื่อเงินด่วน

ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 10,000 บาท ไม่มีดอก ไม่มีคนค้ำ

พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ 10,000 บาท

เป็นวงเงินสำหรับช่วยเหลือผู้พิการนะครับมีโครงการมาตั้งแต่เริ่มมีโครงการเราไม่ทิ้งกันแต่ก็ติดปัญหาตรงที่มีข้อกฏหมายบางข้อที่ไม่สามารถทำได้ จนในตอนนี้ พม. เปิดให้กู้แล้วนะครับ วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

ขั้นตอนการลงทะเบียนกู้เงินผู้พิการ

 1. เข้าเว็บไซต์ https://efund.dep.go.th/
 2. กดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์กรณีฉุกเฉิน
 3. อ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิกู้เงิน พร้อมกด “ตกลง
 4. ระบุประเภทของการกู้ยืม
 5. ระบุจังหวัด
 6. ป้อนเลขบัตรประชาชนของผู้พิการ
 7. กดที่ปุ่ม “ดึงข้อมูลคนพิการ
 8. ป้อนเลขบัตรประชาชนของผู้ขอกู้
 9. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลขอกู้ซ้ำซ้อน
 10. สถานะ “สามารถยื่นกู้ได้” ให้ท่านกด “เริ่มคีย์คำร้อง
 11. ป้อนข้อมูลผู้พิการให้ถูกต้อง
 12. ระบุวัตถุประสงค์ในการขอกู้เงินผู้พิการ
 13. ป้อนรายละเอียดการชำระเงินคืน
 14. กดปุ่ม “บันทึก
 15. ให้จดเลขคำร้องไว้ให้ดีๆ
 16. หน้าจอขึ้น บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว
 17. เสร็จเรียบร้อย

👍 เพิ่มเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1,500 บาท

👍 วิธีเขียนใบสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่

👍 5 สถานะที่เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

วิธีกู้เงินคนพิการแบบละเอียด

ขั้นตอนที่ 1 เข้าเว็บไซต์

ให้ท่านเข้าเว็บไซต์สำหรับลงทะเบียนกู้เงินผู้พิการ 10,000 บาท https://efund.dep.go.th/

เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ
เว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินคนพิการ

ขั้นตอนที่ 2 ให้กดปุ่ม ลงทะเบียนขอกู้เงินออนไลน์กรณีฉุกเฉิน

เมื่อเข้าหน้าเว็บไซต์ลงทะเบียนกู้เงินผู้พิการแล้วให้ท่านกดปุ่มสีฟ้าๆ เพื่อยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ

กดลงทะเบียนกู้สินเชื่อผู้พิการ 10,000 บาท
กดลงทะเบียนกู้สินเชื่อผู้พิการ 10,000 บาท

ขั้นตอนที่ 3 อ่านหลักเกณฑ์ข้อกำหนด เอกสารหลักฐาน

ให้ท่านเตรียมเอกสารและอ่านคุณสมบัตรผู้ขอกู้สินเชื่อสำหรับคนพิการ เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 14 ธันวาคม ถึง 31 มีนาคม 2564 พร้อมกด “ยืนยัน

อ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการกู้สินเชื่อเงินกู้ผู้พิการ
อ่านหลักเกณฑ์และข้อกำหนดในการกู้สินเชื่อเงินกู้ผู้พิการ

ขั้นตอนที่ 4 และ 5 ระบุข้อมูล

ให้ท่านป้อนประเภทผู้กู้ยืมโดยยึดที่การชำระหนี้คืนเป็นสำคัญเช่นผู้ดูแลเป็นคนกู้เมื่อชำระเงินคืนจะต้องเป็นผู้ดูแลจ่ายคืน เป็นต้น

เลือกจังหวัดที่ประกอบอาชีพ หรือที่อยู่ปัจจุบัน

ป้อนข้อมูลประเภทผู้กู้และจังหวัดที่อยู่อาศัย
ป้อนข้อมูลประเภทผู้กู้และจังหวัดที่อยู่อาศัย

ขั้นตอนที่ 6 – 9 ป้อนข้อมูลผู้พิการเพื่อตรวจสอบสิทธิกู้สินเชื่อ

*ทุกตัวอักษรต้องตรงกับบัตรประชาชน / ระหว่างชื่อ และนามสกุลต้องเว้นห่างกัน เช่น อารม ใจดีมาก เป็นต้น

ตรวจสอบสิทธิผู้พิการขอกู้เงิน 10,000 บาท
ตรวจสอบสิทธิผู้พิการขอกู้เงิน 10,000 บาท

ขั้นตอนที่ 10 กดเริ่มคีย์คำร้อง

เมื่อระบบขึ้นสถานะแจ้งว่า “สามารถยื่นกู้ได้” ขอให้ท่านกดปุ่ม “เริ่มคีย์คำร้อง” เพื่อกรอกแบบคำร้องยื่นกู้เงิน 10,000 บาทต่อไป

ป้อนข้อมูลเพื่อกู้เงินผู้พิการ
ป้อนข้อมูลเพื่อกู้เงินผู้พิการ

ขั้นตอนที่ 11 ป้อนข้อมูลในช่องให้เรียบบร้อย

เมื่อเข้าสู้หน้าสำหรับคีย์ข้อมูลขอให้ท่านป้อนช่องที่มี เครื่องหมาย ” * ” สีแดงๆ ด้านท้ายให้ครบถ้วนและถูกต้อง

ป้อนข้อมูลลงทะเบียนกู้สินเชื่อเงินกู้คนพิการ 1 หมื่น
ป้อนข้อมูลลงทะเบียนกู้สินเชื่อเงินกู้คนพิการ 1 หมื่น
ป้อนข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
ป้อนข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
ป้อนข้อมูลรายได้ของผู้พิการ / ผู้ดูแล
ป้อนข้อมูลรายได้ของผู้พิการ / ผู้ดูแล

ขั้นตอนที่ 12 ป้อนวัตถุประสงค์กู้เงิน

ให้ท่านป้อนข้อมูลในช่องนี้ว่าจะนำเงินกู้สินเชื่อผู้พิการนี้ไปใช้ทำอะไรบ้าง

และป้อนข้อมุลบุคคลที่ใช้อ้างอิง หรือที่สามารถติดต่อได้

จุดประสงค์ในการกู้สินเชื่อผู้พิการ
จุดประสงค์ในการกู้สินเชื่อผู้พิการ

ขั้นตอนที่ 13 ป้อนข้อมูลการชำระเงินคืน

ให้หน้านี้ให้ท่านป้อนเลขที่บัญชีที่จะใช้รับเงิน / คืน เงินกู้

ป้อนข้อมูลการชำระเงินคืน
ป้อนข้อมูลการชำระเงินคืน

ขั้นตอนที่ 14 บันทึกข้อมูล

เมื่อทุกอย่างป้อนครบถ้วนแล้วให้ท่านกดปุ่มสีฟ้า “บันทึก

กดบันทึกข้อมูล
กดบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 15 สรุปผล / รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ขอให้ท่านจดเลขที่คำร้องไว้ดีๆ เพราะจะใช้ยืนยันกับเจ้าหน้าที่เมื่อมีการโทรติดต่อมา

ตัวอย่างเลขที่คำร้อง ชบ/0001/2564 เป็นต้น

ลงทะเบียนกู้สินเชื่อผู้พิการเรียบร้อย
ลงทะเบียนกู้สินเชื่อผู้พิการเรียบร้อย

เรื่องใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ money thunder app เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุด

วิธีติดตั้งแอพพลิเคชันมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินถูกฎหมาย วงเงิน 100,000 บาท ของบริษัท อบาคัส

วิธีติดตั้งแอปมันนี่ทันเดอร์ app money thunder แอปกู้เงินออนไลน์ถูกกฎหมาย วงเงินอนุมัติสินเชื่อ 100,000 บาท

finn app บริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้า 4000 บาท สูงสุด 5000 บาท

finn app เบิกเงินล่วงหน้า สูงสุด 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เป็นบริการเบิกเงินเดือนล่วงหน้าฟิน finn

อีก 1 ทางเลือกบริการ finn app เบิกเงินล่วงหน้า ไม่เช็คเครดิตบูโร สูงสุด 4000 บาท ให้ทิปบ่อย ปรับสูงสุดเบิกเงินเดือนได้ 5000 บาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2024 / 2567 มี 2 โครงการรับ 111 ล้านบาท

ของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน 2567 / 2024 มีออมมีลุ้น และ วินัยดีมีเงิน 500 บาท

โครงการของขวัญปีใหม่ ธนาคารออมสิน ปีนี้ก็เช่นเดิม มอบเงินใน 2 โครงการ คือ มีออม มีลุ้น และ โครงการวินัยดีมีเงิน 500 บาท