สิทธิประโยชน์และสวัสดิการรัฐ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

มาแล้วๆ ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ งบปี64

แชร์

ส่งไลน์

ปฏิทินจ่ายเงินเดือน ผู้พิการ ผู้สูงอายุ 2564

สำหรับการจ่ายเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ / เบี้ยความพิการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-Social Welfare) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

👍 วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กฯ

👍 เพิ่มเงินให้ผู้พิการบางคน 1,000 บาท

👍 กดสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 5 หมื่นบาท

กลุ่มเปราะบาง ประกอบด้วย กลุ่มเด็ก,ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

 1. กลุ่มเด็ก จะได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด อายุ 0 – 6 ปี (เกิดหลัง 1 ต.ค. 2558) สามารถขอรับได้
  -600 บาท/เดือน
 2. กลุ่มผู้พิการ จะได้รับเบี้ยความพิการ 800 บาท/เดือน และ 1,000 บาท/เดือนสำหรับผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (เริ่ม ตุลาคมเป็นต้นไป)
 3. กลุ่มผู้สูงอายุ จะได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามลำดับอายุ
  -อายุ 60-69 ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
  -อายุ 70-79 ปี ได้รับ 700 บาท/เดือน
  -อายุ 80-89 ปี ได้รับ 800 บาท/เดือน
  -อายุ 90 ปีขึ้นไปได้รับ 1,000 บาท/เดือน

ทั้งนี้จากข้อมูลกรมบัญชีกลางได้ส่งตารางปฏิทินการจ่ายเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

ปฏิทินจ่ายเงินเด็ก คนแก่ ผู้พิการ

หมายเหตุ : กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการทำงานฯ กรมบัญชีกลางจะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบล่วงหน้า

เรื่องใหม่ล่าสุด

สินเชื่อ อสม วิธียื่นขอสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ 3,000 - 5,000 บาท

สินเชื่อ อสม กู้ได้คนละ 5000 บาท ไม่เช็คบูโร เงินโอนเข้าบัญชี ธกส

วิธีสมัครสินเชื่อ อสม หรือ สินเชื่อสุขใจ หนึ่งในสินเชื่อในเครือบริษัทบุญเติม ให้อสม กู้เงินในแอปเงินกู้ สมาร์ท อสม (smart อสม) รายละ 3,000 – 5000 บาท

วิธีสมัครสินเชื่อแรบบิทแคช pantip ตามคำแนะนำ 100 คะแนนเต็ม ได้วงเงิน 50,000 บาท

วิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนได้ 100 คะแนน แอปกู้เงินถูกกฎหมาย

แนะนำวิธีสมัครแรบบิทแคช pantip มีคนมาแนะนำว่าลงทะเบียนได้คะแนน 100 ทำให้กู้สินเชื่อแรบบิทแคช rabbit cash ผ่านการอนุมัติได้วงเงิน 50,000 บาท

ขอสเตทเม้นกรุงเทพผ่านแอป bualuangM app และ วิธีขอสเตทเม้นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

วิธีขอสเตทเม้นกรุงเทพ statement ย้อนหลังออนไลน์ ผ่านแอปมือถือ 2565

วิธีและขั้นตอนขอสเตทเม้นย้อนหลังธนาคารกรุงเทพ ล่าสุดสามารถขอสเตทเม้นกรุงเทพได้ผ่านแอป Bualuang M หรือ ขอรายการเดินบัญชีออนไลน์ได้แล้ว